divendres, 14 de desembre de 2012

FULL INFORMATIU Any 7, Nº 4 21/22 desembre 2012FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES

Any 7, núm. 4,   21/22 desembre  2012       CURS 2012-2013


EN MARXA LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ!
El dia 13 de desembre de 2012 el recordarem com la data d'inici d'una nova etapa.

El dijous 13 de desembre, les màquines van començar a entrar i preparar el terreny on s'edificarà el nou institut. La primera intervenció consisteix en la canalització del petit torrent i en la preparació de tot el terreny.
A partir d'ara comença el compte enrere per arribar a l'inici del proper curs amb la nova construcció. Queden 8 mesos per endavant i esperem que l'edifici estigui llest al setembre. És una molt bona notícia per a tota la comunitat educativa de l'institut Marta Mata, després de portar 7 anys en mòduls prefabricats.
Ara comencem a veure l'horitzó! Els nostres alumnes, el professorat, les famílies, la inclusió escolar i la qualitat de l'ensenyament públic en conjunt s'ho mereixen!

SOFIA TABOADA PREMI A LA MILLOR NOTA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
L'ex-alumna de l'institut Marta Mata, Sofia Taboada, ha obtingut el Premi d'excel·lència educativa 2012 a la millor nota d'accés a la Universitat. Els premis d'excel·lència els lliura l'Ajuntament de Montornès i tenen la finalitat de reconèixer l'esforç dels bons estudiants amb una ajuda econòmica. Felicitem a la Sofia per la seva trajectòria com a estudiant i com a persona i esperem que la seva nova etapa a la Universitat continuï sent tant bona com ho ha estat fins ara!

REVISIONS DENTALS 2N ESO
Els dies 23 i 25 de gener l’equip mèdic del CAP de Montornès farà les revisions dentals obligatòries a tots els alumnes de 2n d’ESO. Un cop fetes les valoracions, les famílies rebran un informe mèdic amb els resultats.

MILLORA ECOLÒGICA
Cal felicitar a la gran majoria del nostre alumnat i agrair a les famílies la seva col·laboració per reduir els residus al Marta Mata. Des del moment que s’ha instaurat la norma del Bock’n roll hem vist una gran millora en la neteja dels patis, que s’observa a simple vista. Ara estem produint prop d’un 80% menys de residus !!  Malgrat això, no podem abaixar la guàrdia i demanem a les famílies la màxima col·laboració perquè els alumnes no portin ni paper d’alumini, ni envasos ni plàstics. També demanem que els entrepans no siguin excessivament grossos ja que encara continuem observant que es tira molt menjar. Una educació avançada no pot estar al marge de la consciència ecològica sobre els residus que produïm i tot el que malbaratem. Gràcies per la vostra col·laboració!

MOLT BONES FESTES I SOLIDÀRIES!
TOT L’ALUMNAT, PROFESSORAT I PERSONAL DE L’INSTITUT MARTA MATA US DESITJA UNES BONES FESTES

FULL INFORMATIU Any 7, Nº 3 12 desembre 2012FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES

Any 7, núm. 3,   desembre 2012       CURS 2012-2013


ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR
El Departament d’Ensenyament ha convocat eleccions als consells escolars. En el nostre centre només afecta als sectors d’alumnat i de professorat, ja que fa 2 anys ja es va renovar el sector de les famílies. La propera elecció de pares i mares serà d’aquí  2 anys (es renoven cada 4).

LLIURAMENT DE NOTES D’AVALUACIÓ
Recordem a les famílies el calendari de la darrera setmana abans de vacances de Nadal, en la què els tutors i tutores tindran entrevistes amb totes les famílies i els seus fills per lliurar els RESULTATS D’AVALUACIÓ del primer trimestre:
Dijous 20 de desembre i divendres 21 de desembre: Tot el matí, entrevistes amb les famílies de lliurament de notes.
És imprescindible l’assistència dels pares i de l’alumne/a a les entrevistes.
Els tutors i tutores concerten les hores de visita amb cada família.

Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener inclòs. Les classes recomencen el 8 de gener.

 BIBLIOTECA ESCOLAR

Us recordem que la Biblioteca de l’Institut realitza servei de préstec de llibres. Només cal que els alumnes s’hi adrecin a les hores de pati. El professor de referència de la Biblioteca és en David Iglésias.

NADAL SOLIDARI
Dimecres 19 de desembre: Classe normal fins les 11 del matí. A partir d’aquesta hora hi haurà pati comú i esmorzar organitzat pels alumnes de 4t. A partir de les 11,45 els alumnes es distribuiran en els diferents Tallers interns i externs que s’han organitzat:
Interns: Graffiti, Jardineria, Mandales, Arbre de Nadal, Bàsquet, Ping-pong, Breakdance, Guitarra, Cuina freda, Gran dictat, Ninots de llana.
Externs: Postals a l’Ajuntament, TIC al Casal d’Avis, neteja d’una plaça amb la Brigada i Contes per a les escoles (St. Sadurní i Can Parera). Els alumnes es desplaçaran amb els seu professorat i tornaran al centre per la cloenda conjunta a les 14,30.


PROGRAMA SALUT I ESCOLA

A partir de gener de 2013 tornarà a començar el programa “Salut i Escola”, que consisteix en què una infermera del CAP de Montornès es desplaci un dia a la setmana per tenir consulta amb aquells alumnes de 2n cicle d’ESO (3r i 4t) que ho desitgin. Es tracta d’un espai d’orientació individual on es pot consultar qualsevol tema personal respecte la salut. El tracte és totalment privat i confidencial. El dia 17 de gener es farà la presentació a les tutories i a partir del dimecres dia 23 de 13 a 14 hores s’iniciarà la primera hora de consulta.

ROBA PERDUDA
Com cada any, els alumnes que hagin perdut alguna peça de roba, podran consultar a Consergeria (del 17 al 19 de desembre) i mirar si és alguna de la que s’ha anat recollint fins ara. Un cop passades aquestes dates, es procedirà com sempre a fer donació de la roba que no hagi sigut reclamada a una organització no governamental que la destini a persones que la puguin aprofitar.


PROVES DIAGNÒSTIQUES DE 3R D’ESO
Les famílies de 3r d’ESO heu d’haver rebut un full amb els resultats de les proves diagnòstiques. Aquestes proves es duen a terme per fer una valoració de cada alumne i així treballar els possibles dèficits. També estan orientades de cara a la prova de 4t d’ESO que els tocarà fer el curs vinent quan passin a 4t.AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE 4T D’ESO
Finalitat
Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Ensenyament programa per segon cop una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria.
Els resultats de la prova proporcionaran informació acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de l’escolarització obligatòria, que permetrà que cada centre –fent ús de l’ autonomia que li atorga la Llei d’Educació de Catalunya (LEC)– pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.
Què avalua
La prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç d’aplicar els coneixements, les habilitats i les actituds que ha adquirit a la resolució de problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.
Concretament, s’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en matemàtiques i llengua (llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera).
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.
L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística.
Resultats
La prova oferirà informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne o  alumna seran confidencials.
Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.
Quan i on es farà
La prova es farà els dies 14 i 15 de febrer de 2013 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne o alumna farà la prova al seu centre, que serà corregida per professorat extern.


COMUNICAT DEL MARC UNITARI DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Les entitats que conformen el MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) convoquem a participar activament a la jornada de lluita de l'ensenyament, convocada a tot l'Estat, per al dia 13 de desembre de 2012, en defensa de l'educació pública i contra la LOMCE i les retallades.

A Catalunya, tenim un doble motiu per sortir al carrer: un atac sense precedents al nostre model educatiu català i a la immersió lingüística, que posa en qüestió la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat, i d'altra banda, una llei que no fa més que augmentar la mercantilització i aprofundir en la privatització de l'ensenyament públic, alhora que s'estan retallant, de manera desmesurada, els pressupostos de l'educació pública.

Convoquem al professorat i a tota la comunitat educativa a la mobilització el DIA 13 DE DESEMBRE:

-A les 18:00h: MANIFESTACIÓ que tindrà lloc a Barcelona a les 18'00h de la tarda, des de Pl. Universitat/cruïlla Pelai fins a la plaça Sant Jaume.

PER LA COHESIÓ SOCIAL: NI LOMCE, NI RETALLADES
EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA I LA LLENGUA CATALANA

Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE)
-Associació d'Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) - Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Educació Secundària (FAPAES) - Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació d'Ensenyament de CCOO - Federació d'Ensenyament de CGT - Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - FETE-UGT - Sindicat d'Estudiants (SE) - Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) - USTEC-STEs (IAC)

CAP A QUIN MÓN VOLEM ANAR? CAP A QUINA EDUCACIÓ?

  Preámbulo de la LOE (2006): 
 “Las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de cono­cimientos y valores que la sustentan, de extraer las máxi­mas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discri­minación, con el objetivo fundamental de lograr la nece­saria cohesión social. Además, la educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudada­nía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanza­das, dinámicas y justas. Por ese motivo, una buena edu­cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos.”
Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert):
“La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global.”

¿Encuentras alguna diferencia?