dimecres, 20 de juny de 2012

FULL INFORMATIU Nº 8 ESPECIAL ALUMNAT NOU CURS 2012-13 juny 2012

FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES

Any 6, Núm. 8 Especial alumnat nova matrícula pel curs 2012-13, juny de 2012

  BENVINGUDES I BENVINGUTS
 A L’INSTITUT MARTA MATA

El proper curs 2012-13, l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès iniciarà el seu 7è any de funcionament. Des d’aquí us donem la benvinguda com a noves famílies i nou alumnat. També us agraïm la confiança dipositada en el nostre projecte educatiu.

El Full informatiu és un mitjà  de comunicació entre l’institut i les famílies, que publiquem periòdicament amb aquesta finalitat. Us haurà d’arribar a través del vostre fill/a un cop hagi començat el nou curs 2012-2013. Ells seran els responsables que us arribi. També el podreu trobar al nostre web, que és l’altre pilar d’informació sobre el centre.

Us animem a incorporar-vos activament a la comunitat educativa que formem totes les persones que integrem l’Institut Marta Mata. Per això és molt recomanable que us apunteu a l’AMPA, almenys com a socis. L’AMPA treballa i col·labora en tots els àmbits, per exemple, en el Projecte de cooperació i reutilització de llibres de lectura i en la distribució dels llibres de text, que suposa un bon estalvi per a les famílies; en la gestió de taquilles, en activitats i sortides específiques com la natació, en el Consell Escolar, en les gestions per tenir ben aviat un institut de nova construcció, que ha d’estar disponible a partir del curs 2013-14 i que es començarà construir aviat al costat de l’Escola Mogent.

L’Ajuntament de Montornès col·labora activament en diferents aspectes que suposen una ajuda tant al centre com a les famílies: ajuda de la brigada d’obres, col·laboració directa en diferents projectes i activitats que estem duent a terme (Joves Guia, Projecte CIM en col·laboració amb empreses del municipi, esports i programa de natació, programa d’orientació laboral i acadèmica, educació vial, etc.) i sobretot en l’acceleració de la construcció del nou edifici, fent-se càrrec de la gestió de l’obra i l’avançament del pressupost.

Reiterem, doncs, la benvinguda al nostre centre. Us desitgem un bon estiu i esperem veure’ns aviat, al setembre !  Atentament.

L’Equip Directiu i el Claustre de professorat


CALENDARI INICIAL  CURS 2012-2013

Comencem per  informar-vos d’alguns aspectes del vostre interès de cara al començament del curs vinent:
·         Entre els dies 11 i 15 de juny inclosos, quan feu efectiva la matriculació del vostre fill/a, haureu de complimentar tota la documentació i rebreu diversos documents:
o   El present Full Informatiu. Hi trobareu les dates importants que haureu de tenir presents de cara a la vostra organització.
o   La llista de llibres que li correspon al vostre fill/a (s’adjunta a part).  S’especifica els que seran gratuïts per a les famílies, gràcies al Projecte Cooperatiu per a la reutilització de llibres.  ATENCIÓ! Si el vostre fill és de Necessitats Educatives Especials o de la unitat de suport d’Educació especial, no heu de comprar cap llibre de moment. El divendres, dia 7 de setembre, que ja tindrem la informació necessària de Primària, li donarem la llista concreta al vostre fill, quan vingui a la presentació de tutoria de 9 a 10 del matí.
o   Full informatiu i d’inscripció a l’AMPA
o   Altres documents que haureu de signar (full de domiciliació bancària, autoritzacions, carta de compromís educatiu del centre, transport escolar, si s’escau, etc.)

·         El dia 29 de juny, es farà al pati de l’institut la 2a Fira d’intercanvi de llibres, de 10 a 11 del matí (llibres de Primer). Si voleu podreu comprar o intercanviar llibres de text i de lectura de segona mà, que posin a la venda o intercanvi els exalumnes de Primer.

·         Els dissabtes,  7  de juliol i  8 de setembre de 2012, de 9.00h a 13.00h a l´Institut, l’AMPA del nostre centre té disposada la venda de llibres de text nous  per a les famílies que ho desitgin. L’AMPA aconsegueix importants descomptes.

·         El dimecres,  5 de setembre, es penjaran les llistes provisionals dels agrupaments de l’alumnat  de 1r en el taulell d’anuncis del centre.

·         El mateix dimecres, 5 de setembre, a les 18’30h., hi haurà la primera REUNIÓ DE PARES dels alumnes nous matriculats en el centre. És molt important que hi assistiu, perquè es lliurarà el Full de tria de matèries optatives (Primer ESO). Cal que parleu en família de la tria que faci el vostre fill. Es té en compte cada prioritat, però no es pot garantir sempre que tot l’alumnat pugui fer les que ha triat en primera opció per la limitació de places. Més enllà, sobre el mes d’octubre, es farà la reunió tutorial amb els pares i mares de cada grup.

·         En el cas d’alumnes nous de 2n i 3r d’ESO, caldrà parlar amb els tutors respectius i, segons el currículum de l’alumne, se li assignaran les matèries optatives que pertoqui.

·         El divendres, 7 de setembre de 9 a 10 del matí, l’alumnat de Primer d’ESO s’ha de presentar al centre per tenir la primera trobada amb els tutors/es corresponents. Els tutors els faran una presentació del curs i els alumnes hauran de retornar, signat pels pares, el Full de tria de matèries optatives del primer quadrimestre (que haurem lliurat als pares el dia 5 a la reunió). També hauran de portar fets els deures que els hagin posat a Primària (si és el cas).

·         El dia 10 de setembre, es publicaran al taulell d’anuncis, les llistes de grups i matèries optatives.

·         El dimecres, 12 de setembre,  primer dia de classe, els alumnes de Primer d’ESO començaran, excepcionalment, a les 9’00h. del matí. A partir del dia 13, seguiran l’horari concret, per assignatures, que els correspongui (que ja se’ls haurà lliurat el dia 7 de setembre a la tutoria, incloent el d’Educació Física que es realitza al Pavelló municipal). Recordem que el marc horari general previst pel curs vinent, serà entre les 8 i les 15 hores, o jornada continuada, de dilluns a divendres. Si viviu a Montornès Nord i heu demanat el servei de Transport Escolar pel vostre fill/a, aquest haurà de seguir l’horari de la parada que correspongui.

Per qualsevol dubte, podeu trucar a la Secretaria del centre i demanar per la Srta. Judit (935686568).INFORMACIÓ SOBRE LA QUOTA DE MATERIAL

Cal que tingueu present que heu de fer el pagament de la quota anual mitjançant domiciliació bancària o pagament directe a la Caixa de Sabadell.

La quota pel curs 2012-13  segons cada nivell i activitats és:
·         Primer ESO: 142€ ;  Segon ESO: 137€; Tercer ESO: 133€ ;Quart ESO: 128€

Es pot fraccionar en dos pagaments. Aquesta quota, aprovada pel Consell Escolar, inclou les activitats i sortides, el material didàctic i el material comú. No inclou el Crèdit de síntesi de 2n i 3r. Us lliuraran a Secretaria el corresponent Full de domiciliació.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
 DE L’INSTITUT MARTA MATA

Entre la documentació rebuda per la matriculació, us hem passat un Full informatiu de l’AMPA on s’explica com fer-se soci. És molt important que us en feu.

La cooperació de les famílies permet que puguem portar a terme moltes activitats que d’altra manera no podríem. L’exemple més clar és el Projecte cooperatiu per a la reutilització de llibres que estem fent al centre i pel qual el Departament d’Educació ens subvenciona una part important dels llibres. Una de les condicions legals imprescindibles és que hi participi l’AMPA. També la natació, el lloguer de taquilles i moltes altres coses i activitats. Us animem a associar-vos!

2a FIRA D’INTERCANVI DE LLIBRES

Per segon any, amb la col·laboració de l’AMPA, organitzem la Segona Fira Institut Marta Mata
d ‘intercanvi de Llibres. Serà el dia 29 de juny, de 10 a 11 h, per llibres de primer, d’11 a 12h per llibres de segon, de 12 a 13h per llibres de 3r i de 13 a 14h per llibres de 4t. Tindrà lloc al pati de l’Institut.
Els alumnes que vulguin podran vendre els seus llibres o intercanviar-los. Així, tenen una oportunitat de veure compensat el seu esforç per cuidar-los, recuperant una part de l’import i mostrant la seva solidaritat envers els altres. Demanem als pares i mares que animin als seus fills a ser solidaris.
 
Normes per participar a la 2a Fira d’intercanvi de llibres
1.    Dir-ho al tutor o tutora, que farà una llista d’alumnes participants
2.    Poden vendre’s o intercanviar llibres de text o altres llibres de lectura, etc.
3.    Els llibres de text han d’estar en bones condicions i validats amb un segell específic. Únicament es podran posar a la venda llibres de text degudament validats. La validació la farà el professorat.
4.    Tenir aprovada l’assignatura del llibre de text que es posa a la venda.
5.    Si es venen, el preu ha de ser entre un mínim de 5 € i un màxim de 10 € segons l’estat.
*L’Ampa i l’institut no entren en el control de les transaccions econòmiques, en el cas que n’hi hagi, que són a nivell privat. Només en el control de les bones condicions dels llibres de text sempre que estiguin validats pel professorat.

 
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE L’INSTITUT

L’Associació esportiva de l’institut Marta Mata organitzarà a partir del mes d’octubre el programa d’activitats extraescolars per a tots aquells alumnes que hi estiguin interessats.
S’informarà, a partir de setembre, dels diversos esports que es duran a terme així com el seu horari.

LLIURAMENT DEL BOCK’N ROLL:
EDUCACIÓ AMBIENTAL

Quan matriculeu el vostre fill/a, us lliuraran un Boc’n Roll per portar l’esmorzar. Us informem que al centre està prohibit portar envasos, paper d’alumini o qualsevol embolcall o brike que s’hagi de llençar a les escombraries. L’esmorzar s’ha de portar obligatòriament en el Boc’n  Roll o en un tapper. De beguda ja tenim aigua de la font o si es porta algun líquid ha de ser en una cantimplora per reutilitzar. És molt important que consciencieu al vostre fill/a sobre l’educació ambiental i el reciclatge. Es tracta de no embrutar i de produir els mínims residus. Aquesta normativa, va ser aprovada pel Consell Escolar i va sorgir arran d’una recerca elaborada pels propis alumnes de l’institut, que ha tingut el suport de l’Ajuntament i s’ha estès a tots els centres de Montornès.

PROPER TERMINI PER DEMANAR BEQUES NEE

Us informem que properament ha de sortir publicada al DOGC l'Ordre per la qual es convoquen ajuts per alumnes amb necessitats educatives especials, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria, escolaritzat en centres sostinguts amb fons públics. En el moment de tancar aquest full informatiu encara no disposem de la informació exacta.

Els impresos de sol·licitud es podran obtenir a la pàgina web del Departament d'Educació, (Serveis i tràmits > Ajuts, beques i subvencions > Famílies i alumnat) o bé al centre.

Les famílies noves de primer heu de fer la sol·licitud i presentar tota la documentació a la Secretaria de l’institut on es matricula el vostre fill per al curs vinent, en aquest cas el nostre.

El termini de presentació de sol·licituds, normalment s’estén fins el dia 30 de juny, però haureu d’estar al cas que sigui igual o no. Si ho demaneu, a Secretaria durant la matriculació us direm la informació disponible en aquell moment.

Les beques per l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari, de Pedagogia, Logopèdia i sobredotació està previst que surtin a partir de setembre 2012.

NOTA MOLT IMPORTANT: Cal estar al dia amb la declaració de renda a Hisenda, ja que deneguen beques per no tenir-la feta o per incoherències en la informació que els consta.US DESITGEM MOLT BON ESTIU !

FULL INFORMATIU Any 6 Nº 7 juny 2012

  FULL INFORMATIU

per a les famílies  CURS 2011-2012

Any 6, Núm. 7              juny 2012        CALENDARI D’INFORMACIÓ GENERAL FINAL DE CURS

A continuació us recordem el calendari general de fi de curs, amb les dates i activitats específiques del mes de juny. És important que les tingueu en compte de cara a la vostra organització familiar i pel què afecta al vostre fill o filla.


SOPAR BALL DE GALA DE 4t


1 de juny

De 20 a 24 h. AL STOPPING
Organitza AMPA

VALIDACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
PER PODER PARTICIPAR A  LA
 2ª FIRA D’INTERCANVI
DE LLIBRES DE TEXT

Del 4 al 15 de juny

El professorat de cada matèria validarà, amb un segell específic, els llibres que reuneixin les condicions. Els llibres no validats no poden participar a la 2ª Fira d’Intercanvi.

PRESENTACIONS PROJECTES DE RECERCA DE 4T


Del 6 al 12 de juny

Reunions dels tribunals

CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA ALUMNES DEL CENTRE
7 de juny


Els alumnes actuals de 1r, 2n i 3r han de lliurar al tutor/a Full de confirmació de matrícula, signat pels pares, més tota la informació de dades que calgui actualitzar per al curs 2012-13.

LLIURAMENT A 3r DEL FULL DE TRIA D’ITINERARIS DE 4T ESO 2012-13

Els alumnes de 3r han de triar un itinerari per fer el curs vinent a 4t. S’ha de retornar màxim el dia 18 de juny al tutor o tutora respectiu.


ÚLTIM DIA DE TRANSPORT ESCOLAR A LA TARDA

8 de juny

A partir del dia 11 i fins al 19 de juny el transport serà només al matí (8,15 i 13,45 h.)


MATRICULACIÓ D’ALUMNES NOUS

De l’ 11 al 15 de juny

Demanar hora a Secretaria: 93-5686568
Tràmits de documentació.
 Les noves famílies rebran un Full Informatiu sobre l’inici del curs 2012-13


DATA MÀXIMA PER RETORNAR ELS LLIBRES DE PRÉSTEC propietat del centre:  ALUMNES DE  3r i 4t .

12 de juny


Tots els alumnes de 3r i 4t  han de retornar els llibres gratuïts que han fet servir durant el curs, del projecte de reutilització de llibres.
Darrer dia d’activitats acadèmiques per 4t ESO

VIATGE DE FI DE CURS DE
 4t ESO

Del 13 al 19 de junyREPRESENTACIÓ TEATRAL
Matèria Optativa 2n ESO13 de juny

Assistents: 1r i 2n d’ESO


CRÈDIT DE SÍNTESI
DE 3r
13, 14, 15, 18 i 19 de juny

Els dies 13 i 14 es fa a Barcelona.

LLIURAMENT DEL FULL DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES PEL CURS 2012-13 (1r, 2n ESO)


14 de juny

Es lliurarà un full individualitzat. Els alumnes l’han de portar a casa i parlar-ne amb els pares. S’ha de retornar màxim el dia 18 de juny al tutor o tutora respectiu.


SOPAR I FESTA  PER 1r ESO 


15 de juny  

De 19 a 22 h. Al STOPPING .
Organitza AMPA

DATA MÀXIMA PER RETORNAR EL FULL DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES (1r, 2n ESO)
 I DE TRIA D’ITINERARIS (3r ESO)18 de juny


Lliurar al tutor o tutora.
AVALUACIÓ DEL CRÈDIT DE SÍNTESI DE 3r ESO
Darrer dia d’activitats acadèmiques 3r ESO

19 de juny
No se segueix l’horari normal de classes. Cada alumne i grup de crèdit de síntesi de 3r s’ha de presentar a l’hora que li correspongui al seu Tribunal d’Avaluació.DATA MÀXIMA PER RETORNAR ELS LLIBRES DE PRÉSTEC propietat del centre:  ALUMNES DE  1r i 2n.

20 de juny
    Tots els alumnes de 1r i 2n han de retornar els llibres gratuïts que han fet servir durant el curs, del projecte de reutilització de llibres.

Darrer dia d’activitats acadèmiques per
1r  i 2n ESOJUNTES D’AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT21 de juny

Reunions d’avaluació per nivells, del professorat.

FESTA FI DE CURS 2011-12 PER A TOTS ELS CURSOS i COMIAT ALUMNES 4t ESO22 de juny

De 10 a 13 hores del matí, al Pavelló municipal d’esports. Entrada i sortida del Pavelló. No hi haurà transport escolar. 

FESTA PER  2n i 3r ESO
Port Aventura


25 de juny

Sortida a les 8,15 de l’Institut
Arribada aproximada sobre les 21,30h
Organitza AMPA

LLIURAMENT DE NOTES
 ALS ALUMNES AMB LES FAMÍLIES

27 i 28 de juny

Els tutors donaran hores  prèviament. Es donaran les llistes de llibres
 pel curs 2012-13
+ Full informatiu inici de curs 2012-13.
SI ES TÉ ALGUNA MATÈRIA SUSPESA S’HAURÀ DE RECUPERAR ELS DIES 4 i 5 DE SETEMBRE.

2ª FIRA
INSTITUT MARTA MATA
 D’INTERCANVI DE LLIBRES DE TEXT
29 de juny

De 10 a 14 hores del matí al pati de l’institut.
De 10 a 11 hores: Primer ESO
De 11 a 12 hores: Segon ESO
De 12 a 13 hores: Tercer ESO
De 13 a 14 hores: Quart ESO
Amb el suport de l’AMPA

1r dia de VENDA DE LLIBRES DE TEXT NOUS
7 de juliol

Dissabte, de 9 a 13 hores a l’Institut
Organitza l’AMPA. La segona data i última de venda serà el dia 8 de setembre amb el mateix horari.


 
2a FIRA
D’INTERCANVI
 DE LLIBRES DE TEXT I LECTURA

Amb la col·laboració de l’AMPA, organitzem la
Segona  Fira Institut Marta Mata d‘intercanvi de Llibres.

Serà el dia 29 de juny de 10 a 14 h del matí al pati de l’Institut.

Els alumnes que vulguin podran vendre els seus llibres o intercanviar-los. Així, tenen una oportunitat de veure compensat el seu esforç per cuidar-los, recuperant una part de l’import i mostrant la seva solidaritat envers els altres. Demanem als pares i mares que animin als seus fills a ser solidaris. 

HORARIS:

De 10 a 11 hores: Primer ESO
De 11 a 12 hores: Segon ESO
De 12 a 13 hores: Tercer ESO
De 13 a 14 hores: Quart ESONormes per participar a la 2ª Fira d’intercanvi de llibres

1.    Dir-ho al tutor o tutora, que farà una llista d’alumnes participants
2.    Poden vendre’s o intercanviar llibres de text o altres llibres de lectura, etc.
3.    Els llibres de text han d’estar en bones condicions i validats amb un segell específic. Únicament es podran posar a la venda llibres de text degudament validats. La validació la farà el professorat.
4.    Tenir aprovada l’assignatura del llibre de text que es posa a la venda.
5.    Si es venen, el preu ha de ser entre un mínim de 5 € i un màxim de 10 € segons l’estat.
6.     
*L’Ampa i l’institut no entren en el control de les transaccions econòmiques,en el cas que n’hi hagi, que són a nivell privat. Només en el control de les bones condicions dels llibres de text.