dimecres, 23 de setembre de 2015

Any 10, nº 1, setembre 2015

  BON CURS 2015-16!
Aquest curs el nostre institut celebra els 10 anys de vida. Dels 90 alumnes que van començar el curs 2006-07 hem passat als més de 350 d’enguany. De tenir 3 grups de 1r d’ESO hem passat a tota l’ESO amb totes les línies triplicades i a iniciar cicles de Formació Professional postobligatòria.

Anem creixent gràcies a la confiança de les famílies, el treball de més de 40 professors i professores i les institucions, que veuen que aquest és un projecte sòlid en el que anem plegats per assolir una bona educació i formació per als joves de Montornès i ara ja, de la comarca del Vallès.  

Donem la benvinguda a tothom i us desitgem un bon curs escolar, especialment als nous alumnes de Primer d’ESO que comencen a l’institut i als nous alumnes dels Cicles de Formació Professional.

Recordem que el FULL INFORMATIU va dirigit especialment a les famílies d’alumnat d’ESO. Aquest full us ha d’arribar a través dels vostres fills/es. Ells són els responsables que realment us arribi a casa. Tot i això, també el podreu consultar al nostre Web. Bon curs a tothom!


BEQUES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Han sortit publicades les ajudes del MEC per alumnes amb NEE.
Els criteris no han variat gaire respecte de cursos anteriors:

- Alumnes amb discapacitat (acreditant Dictamen d’escolarització o Certificat de Disminució CAD)
- Alumnes amb TDAH (acreditant el diagnòstic clínic)
- Alumnes amb altes capacitats (acreditant el diagnòstic clínic)
Ja està oberta la convocatòria de Beques de NEE, Les famílies han de fer la sol·licitud online al web del Ministerio de Educación:

Una cop feta la sol·licitud, cal imprimir-la i portar-la al centre que farà la reeducació pedagògica perquè la signi. Quan la tinguin signada pel centre de reeducació pedagògica, cal presentar la documentació a Secretaria aquí a l'institut abans del 30 de setembre, en horari de 9 a 12h.
Per més informació:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

CALENDARI D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2015-16

A continuació, a les dues pàgines centrals, trobareu el calendari escolar per a tot el curs. D’aquesta manera podeu preveure i organitzar-vos. Us recomanem penjar-lo en un lloc de fàcil consulta.


CALENDARI ESCOLAR 2015-16
Institut Marta Mata


Dia
Setembre
 Octubre
Novembre
 Desembre
Gener
Dm.
1

1Dc.
2
Ex. recuperació
2Dj.
3
Ex. recuperació

13Dv.
4

24

1

Ds.
5
Venda llibres AMPA
35

2

D.
6

4

1

6

3

Dl.
7
18,30 h Reunió pares 1r
5

2
Avaluació contínua: inici treballs  de recuperació matèries pendents cursos anteriors
7
Festa Ll. disp Montornès
4

Dm.
8

6

3

8
Festa de la Immculada
5

Dc.
9
Portar Full  tria MO de 1r de 9 a 10
7

4

9

6

Dj.
10

8

5

10

7

Dv.
11
Festa
11 setembre
9

6

11
Fi T1
8
Festa LL. disp. Montornès
Fi Vacances N
Ds.
12

10

7

12

9

D.
13

11

8

13

10

Dl
14
Inici curs alumnat
1r a les 9:00
Resta grups: 8:00
Tutoria inicial tots els grups, 1r lliurament deures estiu
12
Festa Hispanitat
9

14
Inici T2             
Avaluació Parcial 1

11

Dm.
15
Inici curs alumnat CFGM
10:00 Presentació
13

10

15
Avaluació Parcial 1
12

Dc.
16

14

11

16
Avaluació Parcial 1
13

Dj.
17

15

12

17

14

Dv.
18

16

13

18
Festa solidària Nadal

15

Ds.
19

17

14

19

16

D.
20

18

15

20

17

Dl
21
Festa Major
19

16

21
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
18

Dm.
22

20

17

22
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares

19

Dc.
23

21

18

23
Inici Vacances N
20

Dj.
24

22

19

24

21

Dv.
25

23

20

25

22

Ds.
26

24

21

26

23

D.
27

25

22

27

24

Dl
28

26

23

28

25

Dm
29

27

24

29

26

Dc.
30

28

25

30

27

Dj.


29

26

31

28

Dv.


30
Festa Ll. disp. Montornès
2729

Ds.


31

2830

D.
2931

Dl
30
Festa local St. Sadurní
Tingueu en compte aquest calendari per a la vostra programació familiar.
Durant el mes d’octubre es faran les reunions de tutoria per grups classe, rebreu convocatòria específica.
Recordem a les famílies de l’alumnat de 4t d’ESO, que són molt importants les proves de competències bàsiques. Cal esforçar-se des del primer dia i no perdre el ritme d’estudi.
Les dates de viatges i crèdits de síntesi responen a la previsió, però podrien tenir alguna alteració en funció de circumstàncies com el transport o altres.
Dia
Febrer
Març
 Abril

Maig

Juny
Dg.


1Dl.
1

2
Previsió Viatge AN 3r


Dm.
2
Tribunals AV CS 1r
13
Viatge AN 3r


Dc.
3

24
Viatge AN 3r   

1

Dj.
4

35
Viatge AN 3r
2

Dv.
5
Tribunals AV CS 1r Fi 1r Quadrimestre MO
4

1

6
Viatge AN 3r
3

Ds.
6

5

2

7

4

D.
7

6

3

8

5

Dl
8
Festa Ll. disp. Montornès
7

4
Previsió CS 3r BCN
9
Previsió CS 2n a Esterri d’Àneu 1r grup
6
Avaluació Parcial 3
Exàmens i avaluació contínua
Dm.
9
Inici 2n Quadrimestre MO 
8

5
CS 3r
10
CS 2n E. d’Àneu 1r grup
7
Avaluació Parcial 3
Exàmens i avaluació contínua
Dc.
10

9

6
Fira Guia’t
CS 3r
11
Reunions ED CS 2n E. d’Àneu 1r grup Tribunals + retorn i 2n grup marxa
8
Avaluació Parcial 3
Exàmens i avaluació contínua
Dj.
11

10

7
Fira Guia’t
CS 3r
12
CS 2n  E. d’Àneu 2n grup
9
Exàmens i avaluació contínua
Dv.
12

11

8
Fira Guia’t
Tribunals AV CS 3r
13
CS 2n E. d’Àneu 2n grup Tribunals + retorn
10
Previsió Viatge FC 4t
Exàmens i avaluació contínua

Ds.
13

12

9

14

11
Viatge FC 4t
D.
14

13

10

15

12
Viatge FC 4t
Dl
15
Avaluació contínua: proves recuperació matèries pendents cursos anteriors
14
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors
11

16
Festa laboral

13
Viatge FC 4t
Exàmens i avaluació contínua

Dm.
16
Proves CB 4t
15
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors
12

17

14
Viatge FC 4t
Exàmens i avaluació contínua

Dc.
17
Proves CB 4t
16
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors
13

18

15
Exàmens i avaluació contínua
Viatge FC 4t
Dj.
18

17

14

19

16
Exàmens i avaluació contínua
Viatge FC 4t

Dv.
19

18
Lliurament notes 2n Trimestre
Fi T2

15

20

17
Festa Fi de curs

Ds.
20

19
Inici Vacances SS
16

21

18

D.
21

20

17

22

19

Dl
22

21

18

23

20
Juntes d’avaluació final
Dm.
23

22

19

24

21
Juntes d’avaluació final
Fi T3
Fi 2n Quadrimestre
Dc.
24

23

20

25

22

Dj.
25

24

21

26

23

Dv.
26
Fi  període avaluació contínua: recuperació matèries pendents cursos anteriors
25

22
Celebració St. Jordi
27

24
Festa laboral St. Joan
Ds.
27

26

23

28

25

D.
28

27

24

29

26

Dl
29

28
Fi de Vacances SS
25

30
Tribunals AV CS 1r
27
Lliurament notes
Entrevistes pares+ alumnes
Dm.


29
Inici T3
26

31
Tribunals AV CS 1r
28
Lliurament notes
Entrevistes pares+ alumnes
Dc.


30

2729

Dj.


31

2830

Dv.
29

Ds.
30


 PROGRAMA DE GESTIÓ TUTORIAL
El programa GESTIN permet que els pares puguin consultar totes les incidències que hi pugui haver en relació a l’alumne/a  i fer un seguiment continuat del fill/a a través d’Internet. D’aquesta manera es pot treballar conjuntament amb el professorat tutor per millorar allò que calgui o consolidar allò que ja funcioni. És important que el consulteu periòdicament.

Els pares d’alumnat de 1r que encara no teniu el Password, el rebreu ben aviat. Un cop l’hàgiu rebut, si no us funcionés o tinguéssiu algun problema d’accés, adreceu-vos a Secretaria.

TUTORIES 2015-16
Visita Pares
 • 1A
 • Marta Prior
 • Dilluns 11,45
 • 1B
 • Yolanda Vega
 • Dimecres 9,50
 • 1C
 • Arlet Baltà
 • Divendres 8,55
 • 2A
 • Rosabel Aldabo
 • Dimecres 9,50
 • 2B
 • Mari Fernández
 • Dilluns 8,00
 • 2C
 • Anna Gómez/Ruth Iglésias
 • Dimarts 11,15
 • 3A
 • Natàlia Iurman
 • Dimecres 16,00
 • 3B
 • Conxi Espada
 • Dimecres 9,50
 • 3C
 • Marga Romartínez
 • Divendres 8,55
 • 4A
 • Mª Àngels Sánchez
 • Divendres 11,45
 • 4B
 • Paco Clemente
 • Divendres 8,55
 • 4C
 • Gemma Arija
 • Dimarts 12,40
 • USEE
 • David Muñoz/Ester Conesa
 • Divendres 9,50Recordeu: Cal demanar hora prèviament
El mes d’octubre es faran les diferents reunions tutorials per grups classe. Rebreu informació expressa més endavant.

COORDINADORES dels diferents nivells d’ESO
Visita
Coordinadora Equip Docent de 1r ESO
·         Sara Castaño
·         Dimarts 11,45
Coordinador Equip Docent de 2n ESO
·         Mercè Costa
·         Dimecres 13,35
Coordinadora Equip Docent de 3r ESO
·         Glòria Reyner
·         Dimarts 9,50
Coordinadora Equip Docent de 4t ESO
·         Montse Morcillo
·         Dilluns 9,50
Recordeu: Cal demanar hora prèviament


EQUIP DIRECTIU
CÀRREC
Visita
Cap d’Estudis
·         Núria Lecina
·         Dimarts 8,55
Secretari
·         Andreu Montañés
·         Dilluns 12,40
Coordinadora Pedagògica
·         Azahara Casas
·         Divendres 12,40
Director
·         Ramon Coma
·         Divendres 13,35
Recordeu: Cal demanar hora prèviament


HORARI DE SECRETARIA D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

L’horari d’administració és exclusivament de dilluns a divendres de 9 a 12 hores.

És convenient demanar hora per no haver-se d’esperar. També es poden fer consultes per telèfon (93.568.65.68).