dijous, 8 de gener de 2015

FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES, Any 9 Nº 4, desembre de 2014RESULTATS DE LES ELECCIONS
AL CONSELL ESCOLAR   

Un cop finalitzat el procés d’eleccions al Consell Escolar del centre, les places vacants seran ocupades pels representants que han assolit un major nombre de vots, quedant així:

SECTOR
PARTICIPACIÓ
REPRESENTANTS ESCOLLITS
FAMÍLIES
15,46
Elisenda Bru Roca 
Eva González Gámez
ALUMNAT
78,07
David Gil Gómez 
Júlia Romero González
Elsa Danot Sánchez
PROFESSORAT
93,75
Ester Conesa Sanuy

Des del centre agraïm a totes les persones que es van presentar com a candidates el seu oferiment per fer aquest servei a la comunitat i felicitem especialment a les que han estat escollides. 

Cal lamentar la poca participació de les famílies. Tot i que es va facilitar que es pogués votar portant un sobre en mà del 17 al 20 de novembre (com si fos un vot per correu, ), a part del dia propi de les votacions,  només s’ha aconseguit pujar el percentatge en uns 5 punts. Tot i això, és una participació una mica més alta que la general de la comarca.

 
RETARDS

Recordem a les famílies que l’acumulació sistemàtica de retards a l’hora d’arribar al centre i a les classes pot ser motiu d’una falta greu. Després d’avisar reiteradament a alguns alumnes que estan acumulant molts retards (a les seves famílies els consta al GESTIN), el proper trimestre es farà un èmfasi específic en aquest aspecte i si s’escau es posaran les faltes greus que correspongui. A les 8 i 5 minuts es tancarà la porta de l’Institut.


SIMULACRE D’EMERGÈNCIA

Durant la setmana del 15 al 19 de desembre, es procedirà a fer el simulacre d’emergència del centre. Atès que es tracta de comprovar que tant l’alumnat com els professorat i el personal de serveis segueixen cadascun les seves tasques i funcions davant una emergència, no s’avisa ni del dia ni de l’hora concreta.

Cada any, una vegada s’ha fet el simulacre, es valora com ha funcionat i s’avalua el procés, per corregir, si cal, alguna de les actuacions previstes o bé corroborar que tot ha funcionat com estava establert. 


BON ÚS DE LES TECNOLOGIES DIGITALS
Quan parlem de tecnologies digitals ens referim a aquelles eines informàtiques i dispositius digitals que fem servir per comunicar-nos o per cercar i utilitzar la informació. Inclouen tant les tecnologies d'última generació; Internet, telèfon mòbil, tauletes… com aquelles que ja fa temps que formen part de les nostres vides: la televisió, la ràdio, l'ordinador...
Els vostres fills han nascut en una societat on les tecnologies de la informació i de la comunicació s'han fet imprescindibles. Amb aquestes tecnologies han aparegut noves maneres de comunicar-se, de relacionar-se i, fins i tot, de divertir-se. Tot, sense sortir de casa. Aquestes tecnologies no són perilloses en si mateixes i, si se'n fa un bon ús, poden ser molt beneficioses. Per exemple, permeten que els vostres fills puguin obtenir informació de manera immediata, elaborin coneixements amb molta més facilitat o es relacionin amb persones d'altres països.
Però l'ús de les tecnologies també té els seus perills. Si els vostres fills les utilitzen sense la vostra supervisió i el vostre control, poden accedir a programes, publicitat i jocs amb continguts no adequats per a la seva edat o la seva maduresa. D'altra banda, si les utilitzen durant molta estona poden crear dependència, fet que els pot portar a deixar de banda altres aficions, a relacionar-se menys o a baixar el seu rendiment escolar.
En aquest sentit s'està detectant el que s'anomenen nens "hiperactius", nens que viuen de cara a la pantalla amb la necessitat constant de saltar d'una funció a una altra, i que fins i tot arriben a sentir-se angoixats davant del silenci. Aquesta circumstància els priva dels espais de reflexió individual, tan importants per al desenvolupament humà. De totes maneres, no per això heu de tenir por que naveguin per Internet, xategin o utilitzin el mòbil; l'únic que cal és ensenyar-los a fer-ne un bon ús.
En general, per fomentar l'ús responsable de les tecnologies digitals en els vostres fills és convenient que:
Ø  Feu un bon ús de les tecnologies; els nens i els joves sovint imiten els membres de la família.
Ø  Procureu que l'ordinador, el televisor, la consola de joc... es facin servir en espais comuns de la casa; d'aquesta manera podreu veure quin ús en fan, alhora que potencieu espais de relació.
Ø  Utilitzeu filtres i opcions de seguretat en el navegador per bloquejar espais webs no desitjats.
Ø  Intenteu que els vostres fills no tinguin mòbil propi fins als 13 anys. Abans d'aquesta edat no tenen prou criteri per utilitzar-lo adequadament. Si cal, poden fer servir algun mòbil familiar de manera esporàdica.
Ø  Controleu la despesa del mòbil dels vostres fills.
Ø  Planifiqueu l'horari d'ús de qualsevol aparell tecnològic i limiteu el temps que passen davant la consola de joc.
Ø  Feu reflexionar els vostres fills sobre el temps que dediquen a les tecnologies, perquè s'adonin que les activitats que deixen de fer poden ser tant o més interessants que aquestes.
Ø  Acompanyeu els vostres fills quan miren la televisió per poder comentar els programes i ensenyar-los a analitzar els continguts.
Ø  Eviteu que el televisor estigui encès durant els àpats; d'aquesta manera mantindreu aquest espai com un moment de relació.
Ø  Jugueu alguna estona amb els vostres fills i compartiu amb ells jocs que suposin l'ús de tecnologies digitals, així veureu si s'adeqüen a la seva edat i maduresa.
Ø  Parleu amb els vostres fills sobre les tecnologies digitals de manera habitual per tal que pugueu tractar dels beneficis i dels perills que poden suposar.
Ø  Escolliu els programes, pel·lícules, videojocs, dibuixos... tenint en compte que el contingut sigui adequat a la seva edat.
Ø  Ensenyeu-los a valorar els diners que costen els aparells tecnològics i el que suposa econòmicament voler tenir els últims models.
Ø  Quan els compreu o si algú els regala un aparell tecnològic, convé que arribeu a un pacte d'ús amb els vostres fills: temps d'utilització, com compartir-lo, normes que han de complir...
Més informació a:
També us podeu fer una autoavaluació, com a pares,  sobre aquest tema a:

AVALUACIÓ GLOBAL DIAGNÒSTICA 2010-2014  

Agraïm a les famílies, alumnes i professorat que els ha tocat realitzar les enquestes de valoració previstes per la Inspecció, la seva participació en el procés d’avaluació externa.

La Inspecció ha emès un informe positiu i recomana seguir i aprofundir en la línia de treball competencial del centre amb bons resultats.  En general, els diferents sectors valoren positivament l’institut i de manera estable.   

El que destaca més entre l’alumnat és que valora molt la tutoria de grup i individual i el servei de consulta d’infermeria. I aquest aspecte coincideix amb la demanda també de l’alumnat de disposar de més orientació en els problemes personals.

Aquesta demanda quadra molt amb el període adolescent que experimenten, amb canvis que no sempre es viuen i porten bé. Tant els professionals com els pares, hem de fer un esforç per ajudar-los en aquesta fase de la seva vida i acompanyar-los en aquest procés.  També, a vegades, cal acceptar que alguns problemes personals de l’alumnat requereixen de la intervenció de professionals específics, a més del suport de la família i el professorat.   


ENTREVISTES AMB ELS PARES: LLIURAMENT DE NOTES D’AVALUACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE


Recordem a les famílies el calendari de la darrera setmana abans de vacances de Nadal. Els tutors i tutores tindran entrevistes amb totes les famílies i els seus fills per lliurar els RESULTATS D’AVALUACIÓ del primer trimestre:
Dilluns 22 i dimarts 23 de desembre
És imprescindible l’assistència dels pares i de l’alumne a les entrevistes.
Els tutors i tutores concerten les hores de visita amb cada família.
Us recordem també que les classes començaran el dijous 8 de gener de 2015.LLEGIU LES REVISTES DEL CENTRE
 L’INSTITUT MARTA MATA US DESITJA BONES FESTES