divendres, 14 de setembre de 2012

FULL INFORMATIU Any 7, Nº 1 setembre 2012FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES

Any 7, Núm. 1          CURS 2012-2013

BENVINGUDA AL NOU CURS ESCOLAR
Us donem la benvinguda al nou curs escolar. Enguany s'inicien una sèrie de canvis importants:

Exàmens de setembre
Per primer cop en molts anys, han  tornat els exàmens de recuperació del setembre. La valoració inicial és que per a alguns alumnes ha estat positiu per estudiar més durant l’estiu, ja que sabien que haurien d’afrontar un examen al setembre, a més d’alguns deures.

- Horari singular continuat
 També comencem amb el nou horari de dilluns a divendres, de 8 del matí a 14,30, amb 6 hores de classe diàries i 2 patis. És l'horari més comú als països europeus, com per exemple el que tenen a l'institut holandès De Nassau de Breda amb el qual fem l'intercanvi cultural i de foment de la llengua anglesa. El nou horari també permetrà un important estalvi en despesa energètica i de transport escolar. Per altra banda, els estudiants hauran de saber-se organitzar l'estudi a les tardes, però podran avançar algunes activitats extraescolar i arribar més d'hora, al vespre, a casa.

- Educació Física al pavelló de l'escola Mogent pels de 1r d’ESO
Ja fa anys que els centres públics col·laborem. Això ha permès fer més fàcil el traspàs dels alumnes de primària a secundària, coordinar l'activitat curricular entre el professorat de primària i el de secundària, coordinar la USEE o fins i tot guanyar algun premi conjunt a partir d'alguna proposta compartida. Enguany, la col·laboració amb l'Escola Mogent, ens permetrà que els alumnes de Primer del Marta Mata no hagin de fer el desplaçaments al pavelló municipal, ja que aniran a fer l'Educació Física entre les 8 i les 10 del matí al pavelló de l'escola Mogent. Des de l'institut Marta Mata agraïm a l'Escola Mogent i a la seva Direcció  aquest esforç de col·laboració i d'aprofitament efectiu i racional dels recursos públics. Serà un benefici indiscutible pels alumnes de Primer. La resta de l'alumnat continuarà anant al pavelló municipal.

- Reciclatge i Bock’n’roll
Entren en vigor, des del primer dia de classe les normes treballades el tercer trimestre del curs passat sobre el reciclatge. Es pot dur l’entrepà en el Bock’n’roll o bé en una carmanyola o un tapper, però sempre en material reutilitzable. Està prohibit l’alumini, els plàstics i tota mena d’envasos d’un sol  ús. Si es porta alguna beguda, ha de ser també en envàs que es pugui tornar a fer servir. La primera setmana es farà memòria de les normes, però a partir de la segona es començaran a aplicar sancions si algú embruta o tira materials no permesos.  Agraïm la col·laboració de totes les famílies per prendre consciència sobre el reciclatge i una cultura global més ecològica.


- Construcció del nou edifici
Un cop adjudicada la construcció a una empresa concreta, enguany esperem veure com comencen i com s'acaben les obres del nostre institut a fi que el proper curs el puguem estrenar!  Tenim molta il·lusió per veure’l fet realitat i els nostres alumnes se’l mereixen molt.

-       Plantilla reduïda
A tot això hi hem d’afegir que hem passat de 29,5 professors a 27,5, o sigui 2 professors menys que el curs passat amb més alumnes. També que quan un professor tingui la baixa, no serà substituït  els 10 primers dies. Això pot ocasionar que es trenqui el normal desenvolupament de les classes, si en algun moment s’ajunten diverses baixes, i caldrà gestionar-ho en cada moment segons les circumstàncies.

-       Augment de l’IVA
L’augment de l’iva ens ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu d’uns 13 € per alumne respecte la quota de material i sortides. Això ens obliga a reajustar altra vegada el pressupost previst de despesa en activitats i sortides d’aquest curs.

Ens trobem doncs, davant un curs nou i alhora molt diferent. Esperem, però que puguem arribar a bon port amb l’esforç i la col·laboració de tothom. Us donem doncs la benvinguda i esperem que sigui un curs de profit per a tots els estudiants i de convivència i treball per al conjunt de les persones que formem la comunitat de l'Institut Marta Mata i de tots els centres escolars i serveis educatius de Montornès del Vallès.
 
Bon curs acadèmic!


Equip de tutories 2012-13

TUTORIA
Visita Pares
·         1A
·         Azahara Casas
·         Dimecres 10’10-11’10
·         1B
·         Mª Carme Vicente
·         Dilluns 11’10-12’10
·         1C
·         Vicenç Vilà
·         Dimarts 12’10-13’10
·         2A
·         Jordi Domènech
·         Dilluns 8´00-9’00
·         2B
·         Patxi Fernández
·         Divendres 11’10-12’10
·         3A
·         Yolanda Carrillo
·         Dimarts 11’10-12’10
·         3B
·         Dani Cortina
·         Divendres 11’10-12’10
·         3C
·         Mercè Viñallonga
·         Divendres 11’10-12’10
·         4A
·         Montse Morcillo
·         Dimecres 13’30-14’30
·         4B
·         Martí Miró
·         Dimecres 12’10-13’10
·         Cotutories USEE
·         Sílvia Ylla
·         Divendres 11’10-12’10
·         Esther Ninou
·         Dijous 11,10-12,10

PROVES DIAGNÒSTIQUES DE 3r d’ESO

Els proper dies 17 i 18 d’octubre es duran a terme a tota Catalunya, les proves diagnòstiques de Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques del nivell de 3r d’ESO.  Aquestes proves serveixen per veure els punts forts i febles de les competències de l’alumnat , per reprogramar el que calgui , i treballar perquè els resultats a finals de 4t d’ESO siguin del major èxit possible.

LLOGUER DE GUIXETES

Cal posar-se en contacte amb l’AMPA. Es poden compartir entre dos alumnes.

GUIA DE L’ALUMNAT I AGENDA ESCOLAR

Tots els alumnes del centre han rebut una Guia de l’alumnat que conté explicacions sobre:
-      Horaris
-      Normes
-      Professorat
-      Temes pràctics del curs
També han rebut l’agenda, que han de cuidar i que els pares i mares heu d’utilitzar per les comunicacions necessàries. A l’agenda hi trobareu la “Constitució del centre” i altres informacions molt importants. Recomanem especialment llegir l’apartat sobre ÚS D’INTERNET.

COMPROMÍS FAMILIAR AMB L’EDUCACIÓ DELS FILLS

La Llei d’Educació  remarca la necessitat de compromís de les famílies en l’educació dels seus fills i els atribueix la responsabilitat principal quant a drets i deures.
És important que pares i professors col·laborem en els aspectes educatius, per això cal:

·         Revisar l’agenda de l’alumne/a on queden anotats els deures i les comunicacions.
·         Fer un seguiment dels alumnes per part dels pares, amb el programa tutorial Virtus, per estar al dia del comportament i nivell escolar del fill o filla i actuar ràpidament quan sigui necessari. Si surt blanc, tranquils, és bona senyal!
·         Establir un horari de treball a casa.
·         Estar en contacte amb el tutor periòdicament.
·         Contrastar sempre amb el professorat les informacions que arriben per part dels adolescents.  Si apareix algun conflicte, tractem-lo com adults educats i eduquem els fills per afrontar-los.
·         Controlar que no surten de casa sense esmorzar o menjar res i que s’emporten alguna cosa per picar o fer un mos.

NOTA: Els pares i mares de 1r d’ESO estan pendents de rebre el password corresponent pel programa Virtus360. No el podem lliurar de moment perquè va vinculat al programa informàtic del Departament i aquest encara no està disponible amb totes les dades actualitzades del curs. De seguida que estigui solventat el problema, rebreu el corresponent password.


CALENDARI ESCOLAR 2012-13 INS MARTA MATA

A fi que pugueu fer la vostra planificació escolar i familiar, us adjuntem el calendari escolar amb les dates principals d’activitats.Dia
Setembre
 Octubre
Novembre
 Desembre
Gener
Dl


1
Avaluació 0 1r ESO


Dm


2

1

Dc.


3

2

Dj.


4

1
Festa


3

Dv.


5

2
Festa Ll. disp.


4

Ds.
1

6

3

1

5

D.
2

7

4

2

6

Dl
3

8

5

3

7
Fi Vacances
Dm.
4
Ex. recuperació
9

6

4

8
Reinici classes
Dc.
5
Ex. Recuperació
18,30 h Reunió pares 1r
10

7

5
Fi 1r Trimestre
9

Dj.
6

11

8

6
Festa
10

Dv.
7
9,00 – 10,00 h Tutoria inicial 1r
Recollir Full tria MO i deures
12

9

7
Festa Ll. disp.
11

Ds.
8
Venda Llibres nous AMPA
13

10

8

12

D.
9

14

11

9

13

Dl
10

15

12

10
Inici 2n Trimestre
Avaluació T1 1r i 3r
14

Dm.
11

16

13

11
Avaluació T1 2n i 4t
15

Dc.
12
Inici curs alumnat 9,00h
17
Proves avaluació diagnòstica 3r
14

12

16

Dj.
13

18
Proves avaluació diagnòstica 3r
15

13

17

Dv.
14

19

16

14

18

Ds.
15

20

17

15

19

D.
16

21

18

16

20

Dl
17
Festa Major
22

19

17

21

Dm.
18

23

20

18

22

Dc.
19

24

21

19
Festa escolar  Fi  de Trimestre
23

Dj.
20

25

22

20
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
24

Dv.
21

26

23

21
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
25

Ds.
22

27

24

22
Inici Vacances N
26

D.
23

28

25

23

27

Dl
24

29

26

24

28
Avaluació CS 1r
Dm
25

30

27

25

29
Avaluació CS 1r
Dc.
2628

26

30
Avaluació CS 1r
Dj.
2729
Festa
27

31
Avaluació CS 1r
Dv.
2830

28Ds.
29

29D.
30

30Dl.


31
 


Dia
Febrer
Març
 Abril

Maig

Juny
Dl
1
Fi Vacances SS
Dm.
2
Reinici classes
Dc.
3

1Dj.
4

2Dv.
1
Avaluació CS 1r
Fi 1r Quadrimestre Matèries Optatives
1

5

3Ds.
2

2

6

4

1

D.
3

3

7

5

2

Dl
4
Inici 2n Quadrimestre  Matèries Optatives
4

8

6
Inici CS 3r
3

Dm.
5

5

9

7
Inici  CS 2n
CS 3r
4

Dc.
6

6

10

8
CS 2n a Esterri d’Àneu CS 3r
5

Dj.
7

7

11

9
CS 2n a Esterri d’Àneu CS 3r
6

Dv.
8

8
Fi 2n Trimestre

12

10
CS 2n a Esterri d’Àneu CS 3r
7

Ds.
9

9

13

11

8

D.
10

10

14

12

9

Dl
11
Festa Ll. disp.
11
Inici 3r Trimestre
Avaluació T2 2n i 4t
i matèries pendents cursos anteriors
15

13
Tribunals Avaluació CS 2n  i CS 3r
10
Avaluació 4t T3 + final
Dm.
12

12
Avaluació T2 1r i 3r
 i matèries pendents cursos anteriors
16

14

11
Avaluació 3r T3 + final
Dc.
13

13

17

15

12
Avaluació 1r T3 + final
Viatge FC 4t
Dj.
14
Proves CB 4t
14

18

16

13
Avaluació 2n  T3 + final
Viatge FC 4t
Dv.
15
Proves CB 4t
15

19

17

14
Viatge FC 4t
Ds.
16

16

20

18

15

D.
17

17

21

19

16

Dl
18
Inici proves recuperació matèries pendents
18

22

20
Festa Ll. disp.
17
Viatge FC 4t
Dm.
19

19

23
St. Jordi
21

18
Viatge FC 4t
Lliurament Memòries
Dc.
20

20

24

22

19

Dj.
21

21

25

23

20

Dv.
22

22
Lliurament notes alumnes
26

24

21
Festa Fi de curs
Ds.
23

23
Inici Vacances SS
27

25

22

D.
24

24

28

26

23

Dl
25

25

29

27

24

Dm.
26

26

30

28

25

Dc.
27

2729

26
Lliurament notes
Entrevistes pares
Dj.
28
Fi proves recuperació matèries pendents
2830

27
Lliurament notes
Entrevistes pares
Dv.


2931

28

Ds.


30

29

D.


31

30 
·         Les dates de crèdits de síntesi de 2n  i 3r i viatge de 4t que comporten transport  poden variar en alguna data fins que estiguin confirmades i pressupostades definitivament.