dimarts, 10 d’octubre de 2017

Any 12, Nº 1 , setembre de 2017

  BON CURS 2017-18!

Benvinguts i benvingudes al nou curs!

L’estiu ha passat i reprenem l’activitat! Hem començat amb normalitat el dia 12 i ens esperen tres trimestres molt actius per conviure, aprendre i compartir moltes coses.

Som una gran família, això significa prop de 400 alumnes, entre ESO i Cicles Formatius; més de 300 famílies i  quasi 60 professionals entre professorat i personal no docent. Tots junts formem la comunitat educativa del Marta Mata. Tenim un projecte sòlid, amb un Consell Escolar i una AMPA plenament implicada. Treballem plegats amb les escoles i l’Ajuntament per assolir una bona educació i formació per als joves de Montornès i d’altres pobles de la comarca, que vénen al nostre institut.  

Donem la benvinguda a tothom i us desitgem un bon curs escolar, especialment als nous alumnes i famílies, de Primer d’ESO , de Primer de Cicles de Formació Professional i del Pla de transició al treball.

Recordem que el FULL INFORMATIU va dirigit especialment a les famílies d’alumnat d’ESO i us ha d’arribar a través dels vostres fills/es. Ells són els responsables que realment us arribi a casa. Tot i això, també el podreu consultar al nostre Web, sempre uns dies després del lliurament en mà.

Bon curs a tothom!

BEQUES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts: 
Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta. Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.
Les famílies han de fer la sol·licitud online al web del Departament d’Ensenyament o del Ministerio de Educación:
Una cop feta la sol·licitud, cal imprimir-la i portar-la al centre que farà la reeducació pedagògica perquè la signi. Després, quan la tinguin signada pel centre de reeducació pedagògica, cal presentar la documentació a la Secretaria de l'institut màxim el 28 de setembre, en horari de 9 a 12h.


CALENDARI D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2017-18
A continuació, a les dues pàgines centrals, trobareu el calendari escolar per a tot el curs. D’aquesta manera podeu preveure i organitzar-vos. Us recomanem penjar-lo A CASA en un lloc de fàcil consulta.
CALENDARI ESO/CFGM 2017-18 INS MARTA MATA

Dia
Setembre
 Octubre
Novembre
 Desembre
Gener
c.
1
Festa de Tots Sants
Dj.
2

Dv.
1
Claustre
11:30 Exàmens setembre


3

1Ds.
24

2D.
3

1

5

3Dl.
4
8:00 Exàmens setembre
2

6
Avaluació contínua: inici treballs  de recuperació matèries pendents cursos anteriors
4

1

Dm.
5

3

7

5

2

Dc.
6

4

8

6
Festa de la Constitució
3

Dj.
7

5

9

7
Festa Ll. disp. Montornès
4

Dv.
8

6

10

8
Festa de la Immaculada
5

Ds.
9
Venda llibres AMPA
7

11

9

6

D.
10

8

12

10

7
Fi Vacances N
Dl
11
Festa 11 setembre
9

13

11
Avaluació Parcial 1

8
Inici T2       
    
Dm.
12
8:00 Inici classes (menys 1r ESO: 9:00)
Llista admesos set. CFGM
10

14

12
Avaluació Parcial 1
9

Dc.
13
Matriculació setembre CFGM
11
Avaluació 0
15

13
Avaluació Parcial 1
10

Dj.
14
Inici / Presentació CFGM
12
Festa Hispanitat
16

14

11

Dv.
15

13
Festa Ll. disp. Montornès
17

15

12

Ds.
16

14

18

16

13

D.
17

15

19

17

14

Dl
18
Festa Major
16

20

18

15

Dm.
19

17

21

19

16

Dc.
20

18

22

20
Festa solidària de Nadal
17

Dj.
21

19

23

21
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
18

Dv.
22

20

24

22
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
19

Ds.
23

21

25

23
Inici Vacances N
20

D.
24

22

26

24

21

Dl
25

23

27

25

22

Dm
26

24

28

26

23

Dc.
27

25

29
Festa local St. Sadurní

27

24

Dj.
28

26

30

28

25

Dv.
29

2729

26

Ds.
30

2830

27

D.


2931

28

Dl


30

29

Dm.


31

30

Dc.

31


                                  


Dia
Febrer
Març
 Abril

Maig

Juny
Dm.


1
Festa laboral 1 Maig


Dc.


2Dj.
1
Tribunals AV CS 1r
13Dv.
2
Tribunals AV CS 1r

24

1
Tribunals AV CS 1r Darrer dia activ. acadèmiques ordinàries CFGM
Tancament Restaurant
Ds.
3

35

2

D.
4

4

1

6

3

Dl
5

5

2
Fi de Vacances SS


7
Crèdit Síntesi 3r
4
Data màxima per a exàmens i avaluació contínua
Avaluació Parcial 3
Festa 2ª Promoció CFGM
Dm.
6
Proves CB 4t
6

3

8
CS 3r
5
Avaluació parcial 3

Dc.
7
Proves CB 4t

7

4

9
CS 3r
6
Avaluació parcial 3

Dj.
8

8

5

10
CS 3r
7

Dv.
9
  Fi 1r Quadrimestre
9

6

11
+ Tribunals AV CS 3r
8

Ds.
10

10

7

12

9

D.
11

11

8

13

10

Dl
12
Inici 2n Quadrimestre MO  Avaluació contínua: proves recuperació matèries pendents cursos anteriors
12

9

14

11
Juntes d’avaluació final 4t
Proves extraordinàries CFGM
Dm.
13

13

10

15

12
Proves extraordinàries CFGM
Darrer dia activ. acadèmiques ordinàries 4t.
Dc.
14


14

11

16

13
Viatge AN 3r
Viatge FC 4t tarda
INICI Projectes 1r, 2n, 3r
Proves extraordinàries CFGM
Dj.
15

15

12

17

14
Viatge AN 3r
Viatge FC 4t
Projectes 1r, 2n, 3r
Proves extraordinàries CFGM
Dv.
16

16
Fi T2
13

18

15
Viatge AN 3r
Viatge FC 4t
Projectes 1r, 2n, 3r
Proves extraordinàries CFGM
Ds.
17

17

14

19

16
Viatge FC 4t  Viatge AN 3r
D.
18

18

15

20

17
Viatge FC 4t Viatge AN 3r
Dl
19

19
Inici T 3
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors
16

21
Crèdit síntesi  2n a Esterri d’Àneu 1r grup
18
Juntes d’avaluació final 1r,2n i 3r
Viatge FC 4t
Viatge FC 4t
Projectes 1r, 2n, 3r
Avaluacions finals CFGM
Dm.
20

20
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors Fira Guia’t
17

22
CS 2n E. d’Àneu 1r grup
19
Viatge AN 3r
Viatge FC 4t Projectes 1r, 2n, 3r
Dc.
21

21
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors Fira Guia’t
18

23
CS 2n E. d’Àneu 1r grup Tribunals + retorn i 2n grup marxa +
20
Viatge AN 3r
Viatge FC 4t
Projectes 1r, 2n, 3r
Dj.
22

22
Impressió butlletins
Fira Guia’t
19

24
CS 2n  E. d’Àneu 2n grup
21
Projectes 1r, 2n, 3r
Dv.
23
Fi  període avaluació contínua: recuperació matèries pendents cursos anteriors
23
Lliurament butlletins

20

25
CS 2n a Esterri d’Àneu 2n grup + Avaluació CS 2n

22
Festa Fi de curs ESO
Fi T3
Ds.
24

24
Inici Vacances SS
21

26

23

D.
25

25

22

27

24

Dl
26

26

23
Festa de Sant Jordi
28

25

Dm.
27
   
27

24

29

26

Dc.
28

28

25

30
Festa Orles CFGM
27
Entrevistes pares+ alumnes.  Lliurament notes
Dj.


29

26

31
Tribunals AV CS 1r

28
Entrevistes pares+ alumnes.  Lliurament notes

Dv.


30

2729

Ds.


31

2830

D.
29
Dl
30
Festa lliure disp.

 Exàmens setembre 2018: dies 3 i 4 /09/2018

PROGRAMA DE GESTIÓ TUTORIAL
El programa GESTIN permet que els pares puguin consultar totes les incidències que hi pugui haver en relació a l’alumne/a  i fer un seguiment continuat del fill/a a través d’Internet. D’aquesta manera es pot treballar conjuntament amb el professorat tutor per millorar allò que calgui o consolidar allò que ja funcioni. És important que el consulteu periòdicament.

Els pares d’alumnat de 1r encara no teniu el Password, però el rebreu ben aviat. Un cop l’hàgiu rebut, si no us funcionés o tinguéssiu algun problema d’accés, adreceu-vos a Secretaria.

TUTORIES 2017-2018 ESO / CICLES
GRUP CLASSE
TUTOR/A
HORA VISITA
1r A
CRISTINA PINEDA
DILLUNS 11:45
1r B
ESTER VILA
DIMARTS 8:55
1r C
YOLANDA VEGA
DIJOUS  12:40
USEE 1r
DAVID MUÑOZ
DIMARTS 8:55
2n A
ANNA GARCIA
DIJOUS 11:45
2n B
ADRIANA CARRATALÀ
DIJOUS 12:40
2n C
ANNA LAGUNA
DIMECRES 12:40
USEE 2n
MERCÈ COSTA
DILLUNS 12:40
3r A
MARTA GAMUNDI
DIMECRES 12:40
3r B
MARGA ROMARTÍNEZ
DIMECRES 11:45
3r C
LAURA AMO
DIJOUS 12:40
USEE 3r
ESTER CONESA
DIJOUS 9:50
4rt A
SÍLVIA CANDELICH
DIMECRES 9:40
4rt B
Mª ÀNGELS SÀNCHEZ
DIJOUS 11:45
4rt C
HÉCTOR DE LUNA
DIMECRES 11:15
USEE 4t
GLÒRIA REYNER
DIMECRES 13:35
GRUP CLASSE
TUTOR/A
HORA VISITA
1r Cuina
MONTSE CASAMORT
DILLUNS 9:50
2n Cuina
EVA PAGÈS
DILLUNS 12:15
1r Restauració
JOSEP FERNÁNDEZ
DIJOUS 13:15
2n Restauració
GEMMA PUJOL
DILLUNS 12,15

COORDINADORS/ES  dels diferents nivells
 d’ESO i CICLES FORMATIUS
HORA VISITA
Coordinadora Equip Docent de 1r ESO
·        Marta Prior
·        DIMECRES 11:15
Coordinador Equip Docent de 2n ESO
·        Conchi Espada
·        DIVENDRES 11:15
Coordinadora Equip Docent de 3r ESO
·        Mari Fernández
·        DIMARTS 11:15
Coordinadora Equip Docent de 4t ESO
·        Montse Morcillo
·        DILLUNS 12:40
Coordinador Tècnic CF
·        Alberto Martínez
·        DIMARTS 9:50

EQUIP DE DIRECCIÓ
HORA VISITA
Cap d’Estudis de Formació Professional
·        Núria Lecina
·        DIVENDRES 9:50
Cap d’Estudis d’Educació Secundària obligatòria
·        Mercè Costa
·        DILLUNS12:40
Secretària
·        Sara Castaño
·        DILLUNS 13:35
Coordinadora Pedagògica
·        Azahara Casas
·        DIVENDRES 9:50
Director
·        Ramon Coma
·        DIVENDRES 9:00

Recordeu: Cal demanar hora prèviament  per a qualsevol  visita o reunió i sempre primer a la tutora o tutor, que és la persona de referència de l’alumne. El mes d’octubre es faran les diferents reunions  per grups classe de l’ESO.  Rebreu informació expressa més endavant. MOLT BON CURS!