dilluns, 3 d’octubre de 2016

Any 11, Nº 1, setembre de 2016


FULL INFORMATIU

PER A LES FAMÍLIES

Any 11, Núm. 1                                          Curs 2016-17, setembre de 2016

  BON CURS 2016-17!

Benvinguts i benvingudes al nou curs! Com passa el temps! L’Institut Marta Mata continua creixent. Tots els grups d’ESO estan triplicats, la demanda ha estat altíssima a 1r d’ESO i tots els 3 grups plens sense vacants. Continuem amb 1,5 Unitats de suport d’EE i enguany passem de 2 a 4 grups de cicles formatius per completar i consolidar els 2 cicles que s’imparteixen a l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental. Enguany, també acollim un grup del Pla de transició al treball.

Això significa més de 370 alumnes, més de 300 famílies i una 50ª de professionals entre professorat i personal no docent. Tots junts formem la comunitat educativa del Marta Mata. Tenim un projecte sòlid i treballem plegats per assolir una bona educació i formació per als joves de Montornès i d’altres pobles de la comarca.   

Donem la benvinguda a tothom i us desitgem un bon curs escolar, especialment als nous alumnes de Primer d’ESO que comencen a l’institut i als nous alumnes de Primer de Cicles de Formació Professional i del PTT.

Recordem que el FULL INFORMATIU va dirigit especialment a les famílies d’alumnat d’ESO. També a les famílies de cicles, si bé, com sabeu, molts alumnes d’aquesta etapa ja són majors d’edat i per tant, autònoms legalment, per això editem un full específic només per als cicles anomenat INFORMATIU CICLES.

Aquest full us ha d’arribar a través dels vostres fills/es. Ells són els responsables que realment us arribi a casa. Tot i això, també el podreu consultar al nostre Web. Bon curs a tothom!


BEQUES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
Han sortit publicades les ajudes del MEC per alumnes amb Necessitats educatives especials

Les famílies han de fer la sol·licitud online al web del Departament d’Ensenyament o del Ministerio de Educación:

Una cop feta la sol·licitud, cal imprimir-la i portar-la al centre que farà la reeducació pedagògica perquè la signi. Després, quan la tinguin signada pel centre de reeducació pedagògica, cal presentar la documentació a la Secretaria de l'institut màxim el 29 de setembre, en horari de 9 a 12h.
Per més informació:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/

CALENDARI D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2016-17
A continuació, a les dues pàgines centrals, trobareu el calendari escolar per a tot el curs. D’aquesta manera podeu preveure i organitzar-vos. Us recomanem penjar-lo A CASA en un lloc de fàcil consulta.


CALENDARI ESCOLAR 2016-17       Institut Marta Mata

Dia
Setembre
 Octubre
Novembre
 Desembre
Gener
Dm.
1
Festa de Tots Sants
Dc.
2
Reunions ED  Avaluació 0
Dj.
1
11:30: Ex. recuperació


3

1Dv.
2
8:00: Ex. recuperació


4

2Ds.
3

1

5

3D.
4

2

6

4

1

Dl.
5
9:00h:  Junta Avaluació 4t. 10:00h: Junta Avaluació 3r. . 11:00h.  Junta Avaluació 2n. . 12:00 h: Junta Avaluació 1r .
3

7
Avaluació contínua: inici treballs  de recuperació matèries pendents cursos anteriors
5

2

Dm.
6
13h: Publicació resultats promoció setembre
18:00 Reunió Inicial pares de 1r .
4

8

6
Festa de la Constitució
3

Dc.
7
Reclamacions exàmens

5
Reunions ED: ACI / PI
Lliurament programacions
9
Reunions ED

7
Reunions ED
Fi T1
4

Dj.
8
Recollir Fulls  tria MO de 1r de 9 a 10
Lliurament butlletins notes setembre ex alumnes 4t (de 9 a 11)
6

10

8
Festa de la Immaculada
5

Dv.
9
Llistes provisionals de grups classe i MO, a les 13:00
7

11

9
Festa Ll. disp Montornès

6

Ds.
10
Venda llibres AMPA
8

12

10

7

D.
11

9

13

11

8
Fi Vacances N
Dl
12
Inici curs alumnat ESO: 1r a les 9:00
Resta grups: 8:00
Tutoria inicial tots els grups, 1r lliurament deures estiu
10

14

12
Inici T2              Tancament Saga AV1
Avaluació Parcial 1

9

Dm.
13
10:00 Inici curs i presentació CFGM1  i recollir maletí i uniformes de 10 a 12

11

15

13
Avaluació Parcial 1
10

Dc.
14
Inici curs alumnat CFGM 1 i 2
Reunions ED
12
Festa Hispanitat
16
Reunions ED
14
Avaluació Parcial 1
11
Reunions ED
Reobertura Rest + Caf
Dj.
15

13

17

15
Observacions notes
12

Dv.
16

14

18

16
Darrer dia Rest
13

Ds.
17

15

19

17

14

D.
18

16

20

18

15

Dl
19
Festa Major
17

21

19
Impressió notes 
16
Sortida CFGM
Dm.
20

18

22

20
Festa solidària de Nadal
17

Dc.
21
Reunions ED
19
Reunions ED Reunions tutorials 1r i 2n
23
Reunions ED
21
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
18
Reunions ED
Dj.
22

20

24

22
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
Dinar Nadal Claustre
19

Dv.
23

21

25

23
Inici Vacances N
20

Ds.
24

22

26

24

21

D.
25

23

27

25

22

Dl
26

24

28

26

23

Dm
27

25

29
Festa local St. Sadurní
27

24

Dc.
28
Reunions ED
26
Reunions ED Reunions tutorials 3r i 4t
30
Reunions ED Obertura SAGA AV1
28

25
Reunions ED
Dj.
29

2729

26

Dv.
30

2830

27

Ds.


2931

28

D.


30

29

Dl


31
Festa Ll. disp. Montornès 
30


31

Còmput

14DL

19DL

20DL

13DL  T1= 59 DL

17DL 
Tingueu en compte aquest calendari per a la vostra programació familiar.
Durant el mes d’octubre es faran les reunions de tutoria per grups classe, rebreu convocatòria específica.
Recordem a les famílies de l’alumnat de 4t d’ESO, que són molt importants les proves de competències bàsiques. Cal esforçar-se des del primer dia i no perdre el ritme d’estudi.
Les dates de viatges i crèdits de síntesi responen a la previsió, però podrien tenir alguna alteració en funció de circumstàncies com el transport o altres.
Nota: Els exàmens de setembre del curs 2016-17 es faran els dies 1 i 4 de setembre de 2017.Dia
Febrer
Març
 Abril

Maig

Juny
Dl.


1
Festa laboral 1 Maig


Dm.


2Dc.
1
Tribunals AV CS 1r Reunions ED
1
Reunions ED3
Reunions EDDj.
2

24

1

Dv.
3
Tribunals AV CS 1r
Fi 1r Quadrimestre MO
3
Obertura SAGA AV2


5

2
Fi classes CFGM
Ds.
4

4

1

6

3

D.
5

5

2

7

4

Dl
6
Inici 2n Quadrimestre MO 
6

3
CS 3r BCN  
8
Viatge AN 3r
5
Reunions ED
Avaluació Parcial 3
Exàmens i avaluació contínua
Dm.
7

7

4
CS 3r  Fira Guia’t

9
Viatge AN 3r
6
Reunions ED
Avaluació Parcial 3
Exàmens i avaluació contínua
Dc.
8
Reunions ED
8
Reunions ED

5
Reunions ED Fira Guia’t
CS 3r
10
Viatge AN 3r Reunions ED

7
Reunions ED
Avaluació Parcial 3
Exàmens i avaluació contínua
Dj.
9

9

6
Fira Guia’t
CS 3r
11
Viatge AN 3r
8
Exàmens i avaluació contínua
Dv.
10

10
Tancament SAGA AV2
7
Tribunals AV CS 3r
Lliurament notes 2n Trimestre
12
Viatge AN 3r
9
Exàmens i avaluació contínua
Obertura SAGA AV Final
Ds.
11

11

8
Inici Vacances SS
13

10
Viatge FC 4t
D.
12

12

9

14

11
Viatge FC 4t
Dl
13
Avaluació contínua: proves recuperació matèries pendents cursos anteriors
13
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors
10

15

12
Viatge FC 4t
Exàmens i avaluació contínua

Dm.
14
Proves CB 4t
14
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors

11

16

13
Viatge FC 4t
Exàmens i avaluació contínua

Dc.
15
Reunions ED
Proves CB 4t
15
Avaluació Parcial 2
i matèries pendents cursos anteriors

12

17
Reunions ED

14
Reunions ED
Exàmens i avaluació contínua
Viatge FC 4t
Dj.
16

16

13

18

15
Exàmens i avaluació contínua
Viatge FC 4t
Dv.
17

17
Fi T2

14

19
Sopar Orles CFGM
16
Tancament SAGA AV Final
Viatge FC 4t
Ds.
18

18

15

20

17

D.
19

19

16

21

18

Dl
20

20
Inici T3
17
Fi de Vacances SS
22
CS 2n a Esterri d’Àneu 1r grup
19
Festa Fi de curs

Dm.
21

21

18
Comença FCT CFGM
23
CS 2n E. d’Àneu 1r grup
20
Juntes d’avaluació final
89 DL
Dc.
22
Reunions ED

22

19
Reunions ED

24
Reunions ED CS 2n E. d’Àneu 1r grup Tribunals + retorn i 2n grup marxa
21
Juntes d’avaluació  final
Fi T3
Fi 2n Quadrimestre MO
Dj.
23

23

20

25
CS 2n  E. d’Àneu 2n grup
Sopar Solidari
22
Reunions ED

Dv.
24
Fi  període avaluació contínua: recuperació matèries pendents cursos anteriors
24

21
Celebració St. Jordi
26
CS 2n E. d’Àneu 2n grup Tribunals + retorn
Obertura SAGA AV3
Darrer dia Rest + Caf
23

Ds.
25

25

22

27

24

D.
26

26

23

28

25

Dl
27
Festa Ll. disp. Montornès
27
Sortida CFGM
24

29
Tribunals AV CS 1r
26
Lliurament notes
Entrevistes pares+ alumnes
Dm.
28
   Claustre

28

25

30
Tribunals AV CS 1r
27
Lliurament notes
Entrevistes pares+ alumnes
Dc.
29

29
Reunions ED
26
Reunions ED
31
Reunions ED
28

Dj.


30

2729

Dv.


31

2830
PROGRAMA DE GESTIÓ TUTORIAL
El programa GESTIN permet que els pares puguin consultar totes les incidències que hi pugui haver en relació a l’alumne/a  i fer un seguiment continuat del fill/a a través d’Internet. D’aquesta manera es pot treballar conjuntament amb el professorat tutor per millorar allò que calgui o consolidar allò que ja funcioni. És important que el consulteu periòdicament.

Els pares d’alumnat de 1r que encara no teniu el Password, el rebreu ben aviat. Un cop l’hàgiu rebut, si no us funcionés o tinguéssiu algun problema d’accés, adreceu-vos a Secretaria.

TUTORIES 2016-2017 ESO / CICLES
ESO
GRUP CLASSE
TUTOR/A
HORA VISITA
1r A
MARTA PRIOR
dll 9:50
1r B
YOLANDA VEGA
dm 11:45
1r C
ESTER VILA
dx 11:45
USEE 1r
ESTER CONESA
dj 12:40
2n A
Mª CARME TORREBEJANO
dl 8:55
2n B
ANNA LAGUNA
dm 9:50
2n C
RUTH IGLÉSIAS
dm 12:40
3r A
CONCHI ESPADA
dm 8:55
3r B
MARI FERNÁNDEZ
dll 9:50
3r C
ROSABEL ALDABO
dll 11:15
4rt A
GLÒRIA REYNER
dll 11:15
4rt B
Mª ÀNGELS SÀNCHEZ
dx 11:45
4rt C
HÉCTOR DE LUNA
dx 12:40
USEE 2n,3r,4t
DAVID MUÑOZ
dv 9:50
CFGM
GRUP CLASSE
TUTOR/A
HORA VISITA
1r Cuina
ALBERTO MARTÍNEZ
dll 12,45
2n Cuina
CARLES HERAS
dx 12:40
1r Restauració
MONTSERRAT FUSTÉ
dx 16:15
2n Restauració
ROSER VIRGILI
dm 17:00

COORDINADORS/ES  dels diferents nivells
 d’ESO i CICLES FORMATIUS
HORA VISITA
Coordinadora Equip Docent de 1r ESO
·         Marta Prior
·         dx 9:50
Coordinador Equip Docent de 2n ESO
·         Mercè Costa
·         dm 8:55
Coordinadora Equip Docent de 3r ESO
·         Marga Romartínez
·         dv 12:40
Coordinadora Equip Docent de 4t ESO
·         Montse Morcillo
·         dv 9:50
Coordinador CICLES FORMATIUS
·         Alberto Martínez
·         dx  16:00

EQUIP DE DIRECCIÓ
HORA VISITA
Cap d’Estudis
·         Núria Lecina
·         dv 11:15
Secretari
·         Andreu Montañés
·         dm 11:15
Coordinadora Pedagògica
·         Azahara Casas
·         dm 9:50
Director
·         Ramon Coma
·         dv 11:15

Recordeu: Cal demanar hora prèviament  per a qualsevol  visita o reunió. El mes d’octubre es faran les diferents reunions tutorials  per grups classe de l’ ESO.  Rebreu informació expressa més endavant.