dijous, 18 de setembre de 2014

FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES, Any 9 Nº1, setembre 2014

Any 9, Núm. 1                                          Curs 2014-15, setembre de 2014

  BON CURS 2014-15

Donem la benvinguda a tot l’alumnat i a totes les famílies; a tot el professorat del centre i també al personal d’administració i serveis.  Desitgem un bon curs escolar a tothom i  especialment als nous alumnes de Primer, que comencen a l’institut.

Recordem que el FULL INFORMATIU va dirigit a les famílies. Aquest full us ha d’arribar a través dels vostres fills/es. Ells són els responsables que realment us arribi. Tot i això, també el podreu consultar al nostre Web.

BEQUES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

L’EAP ens ha informat que han sortit publicades les ajudes del MEC per alumnes amb NEE.
Els criteris no han variat respecte de cursos anteriors:

- Alumnes amb discapacitat (acreditant Dictamen d’escolarització o Certificat de Disminució CAD)
- Alumnes amb TDAH (acreditant el diagnòstic clínic)
- Alumnes amb altes capacitats (acreditant el diagnòstic clínic)

Les famílies tenen fins el dia 30 de setembre per presentar als centres educatius la seva part. Recordem que cal haver emplenat tots els apartats: família, centre educatiu i centre reeducador, abans de lliurar-les. Per més informació:  http://www20.gencat.cat/portal/site

TELÈFONS MÒBILS I ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS

Recordem als pares i mares que els telèfons mòbils han d’estar apagats durant les classes i totes les hores d’estada al centre, si no seran requisats i els haurà de venir a buscar la família. Si en algun moment, davant una urgència, un alumne ha de parlar telefònicament amb la seva família, ha de demanar permís al professorat. Si és justificat, se’l deixarà trucar des del telèfon del centre, NO des del seu mòbil.  El mal ús d’aquests aparells o d’internet suposarà una incidència greu o inclús l’obertura d’un expedient disciplinari.

CALENDARI ESCOLAR 2014-15

Dia
Febrer
Març
 Abril

Maig

Juny
Dg.
1

1Dl.
2
Inici 2n Quadrimestre Matèries Optatives 
2

1

Dm.
3

3

2

Dc.
4

4

13

Dj.
5

5

24

Dv.
6

6

3

1
Festa dels treballadors
5

Ds.
7

7

4

2

6

D.
8

8

5

3

7

Dl
9
Inici treballs  de recuperació matèries pendents cursos anteriors
9

6
 Fi de Vacances SS
4
Festa Lliure disposició Montornès
8

Dm.
10
Proves CB 4t
10

7
Recomencen les classes
5

9

Dc.
11
Proves CB 4t
11

8

6

10
Viatge FC 4t

Dj.
12

12

9

7

11
Viatge FC 4t

Dv.
13

13
Fi T2
10

8

12
Viatge FC 4t

Ds.
14

14

11

9

13
Viatge FC 4t
D.
15

15

12

10

14
Viatge FC 4t
Dl
16
Festa Lliure disposició Montornès
16
Inici T3

13

11
CS 2n a Esterri d’Àneu 1r grup
15
Viatge FC 4t
Dm.
17
Inici proves recuperació matèries pendents
17

14

12
CS 2n E. d’Àneu 1r grup
16
Viatge FC 4t

Dc.
18

18

15

13
CS 2n E. d’Àneu 1r grup Tribunals + retorn i 2n grup marxa
17
Festa Fi de curs

Dj.
19

19

16

14
CS 2n  E. d’Àneu 2n grup
18
Juntes d’avaluació final
Dv.
20

20

17

15
CS 2n E. d’Àneu 2n grup Tribunals + retorn
19
Juntes d’avaluació final
Fi T3
Fi 2n Quadrimestre
Ds.
21

21

18

16

20

D.
22

22

19

17
Viatge AN 3r
21

Dl
23

23

20

18

22

Dm.
24

24
Crèdit Síntesi 3r BCN
21

19
Viatge AN 3r
23

Dc.
25

25
CS 3r
22

20
Viatge AN 3r
24
St. Joan
Dj.
26

26
CS 3r
23
St. Jordi
21
Viatge AN 3r
25
Lliurament notes
Entrevistes pares+ alumnes
Dv.
27
Fi treballs i proves recuperació matèries pendents
27
Tribunals AV CS 3r Lliurament notes 2n Trimestre
24

22

Viatge AN 3r
26
Lliurament notes
Entrevistes pares+ alumnes
Ds.
28

28
Inici Vacances Setmana Santa
25

23

27

D.


29

26

24

28

Dl


30

27

25

29

Dm.


31

28

26

30

Dc.
29

27Dj.
30

28Dv.


29Ds.


30D.


31

Dia
Setembre
 Octubre
Novembre
 Desembre
Gener
Dl.
1

1
Festa local St. Sadurní


Dm
2
Ex. recuperació
2Dc.
3
Ex. recuperació

13Dj.
4

24

1

Dv.
5

35
Fi Trimestre 1
2

Ds.
6
Venda llibres AMPA
4

1

6

3

D.
7

5

2

7

4

Dl
8
Llistes 1r ESO provisional i Llistes  Exàmens de Recuperació, 13:00 h.
18,30 h Reunió pares 1r
6

3

8
Festa laboral
5

Dm.
9


7

4

9
Inici T2

6

Dc.
10
Recollir Fulls  tria MO de 1r de 9 a 10
Lliurament butlletins notes setembre ex alumnes 4t (de 9 a 11)
8

5

10

7
Fi Vacances N
Dj.
11
Festa 11 setembre
9

6

11


8
Recomencen les classes
Dv.
12
Llistes de grups classe i MO de 2n, 3r i 4t, a les 10:00
10

7

12
                   
9

Ds.
13
Venda Llibres  AMPA
11

8

13

10

D.
14

12

9

14

11

Dl
15
Inici curs alumnat
1r ESO, a les 9:00
Resta de grups: 8:00
Tutoria inicial tots els grups, 1r lliurament deures estiu
13

10

15

12

Dm.
16

14

11

16

13

Dc.
17

15

12

17

14

Dj.
18

16
Proves Avaluació diagnòstica 3r

13

18

15

Dv.
19

17
Proves avaluació diagnòstica 3r
14

19
Festa solidària Nadal a l’institut

16

Ds.
20

18

15

20

17

D.
21

19

16

21

18

Dl
22
Festa Major
20

17

22
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares
19

Dm.
23

21

18

23
Lliurament Notes T1 Entrevistes pares

20

Dc.
24

22

19

24
Inici Vacances Nadal
21

Dj.
25

23

20

25

22

Dv.
26

24

21

26

23

Ds.
27

25

22

27

24

D.
28

26

23

28

25

Dl
29

27

24

29

26

Dm
30

28

25

30

27

Dc.


29

26

31

28

Dj.


30

2729

Dv.


31
Festa Lliure disposició Montornès
2830
Fi 1r Quadrimestre Matèries Optatives
Ds.
2931

D.
30

Durant el mes d’octubre es faran les reunions de tutoria per grups classe, rebreu convocatòria específica.
Tingueu en compte aquest calendari per a la vostra programació familiar.
Recordem a les famílies de l’alumnat de 3r i de 4t d’ESO, que són molt importants les proves de competències bàsiques. Cal esforçar-se des del primer dia i no perdre el ritme d’estudi. Les dates de viatges i crèdits de síntesi responen a la previsió, però podrien tenir alguna alteració en funció de circumstàncies com el transport o altres.


PROGRAMA DE GESTIÓ TUTORIAL
El  programa GESTIN permet que els pares puguin consultar totes les incidències que hi pugui haver en relació a l’alumne/a  a través d’Internet. D’aquesta manera es pot treballar conjuntament amb els professors tutors per millorar allò que calgui o consolidar allò que ja funcioni. És important que el consulteu periòdicament. Si teniu algun problema amb el password, adreceu-vos a Secretaria.

TUTORIES 2014-15
TUTORIES
Visita Pares
 • 1A
 • Mª Àngels Sánchez
 • Dilluns 12,30-13,30
 • 1B
 • Anna Carles /  Yolanda Vega
 • Dimecres 12,30-13,30
 • 1C
 • Sara Castaño / Àngels Menárguez
 • Dimarts 11,30-12,30
 • 2A
 • Rosabel Aldabo
 • Dijous  11,30-12,30
 • 2B
 • Mari Fernández
 • Dijous 12,30-13,30
 • 2C
 • Mª Mercè Costa
 • Divendres 10-11
 • 3A
 • Mercè Viñallonga
 • Dilluns 11,30-12,30
 • 3B
 • Juan Francisco Garcia 
 • Dijous  12,30-13,30
 • 3C
 • Marga Romartínez
 • Dimarts 11,30-12,30
 • 4A
 • Dolors Codinachs
 • Dilluns 11,30-12,30
 • 4B
 • Conxi Espada
 • Dijous 11,30-12,30
 • 4C
 • Núria Valero
 • Dilluns12,30-13,30
 • USEE
 • Esther Ninou
 • Dimarts 10-11
  Recordeu: Cal demanar hora prèviament

COORDINACIÓ DE NIVELLS D’ESO 2014-15
COORDINADORS/ES
Visita
Coordinadora Equip Docent de 1r ESO
·         Núria Domènech
·         Dimecres 8-9
Coordinador Equip Docent de 2n ESO
·         Daniel Cortina
·         Dijous 11,30-12,30
Coordinadora Equip Docent de 3r ESO
·         Glòria Reyner
·         Dimecres 10-11
Coordinadora Equip Docent de 4t ESO
·         Montse Morcillo
·         Dimecres 12,30-13,30
Recordeu: Cal demanar hora prèviament

EQUIP DIRECTIU
CÀRREC
Visita
Cap d’Estudis
·         Núria Lecina
·         Dimarts 11,30-12,30
Secretari
·         Andreu Montañés
·         Dilluns de 16-17
Coordinadora Pedagògica
·         Azahara Casas
·         Divendres 11,30-12,30
Director
·         Ramon Coma
·         Dijous 13,30-14,30
Recordeu: Cal demanar hora prèviament

HORARI DE SECRETARIA D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

Informem a les famílies que l’horari d’ administració és exclusivament  de dilluns a divendres de 9'00 a 11'30 hores.

És convenient demanar hora per no haver-se d’esperar. També es poden fer consultes per telèfon (93.568.65.68).