dimecres, 9 de maig de 2012

FULL INFORMATIU Any 6 Nº 6 maig de 2012


Any 6, Núm. 6              maig 2012        

BONES NOTES A LES PROVES DE 4T

Aquest curs s’han dut a terme per primera vegada les proves d’avaluació de tots els alumnes de Catalunya de 4t d’ESO. Les famílies rebran properament un informe personal i detallat dels seus fills. Encara que aquests resultats individuals no poden afectar a l’obtenció del Graduat escolar, sí que es consideraran com una eina més de l’avaluació de tot el curs.
En general, podem estar contents ja que els nostres alumnes en la seva gran majoria han tret bons resultats. Concretament el 80,25% han superat les proves. En conseqüència, estem 10 punts per sobre dels resultats de fracàs escolar de Catalunya, que és del 70%.
Lògicament, ens agradaria que fossin tots que les aprovessin, però cal recordar que els resultats inclouen alumnes amb necessitats educatives específiques la prioritat dels quals no és curricular sinó que  és la competència social, la participació, la convivència  i l’adaptació.  
Recordem que les proves de 4t es van dur a terme els dies 15 i 16 de febrer i han estat corregides i avaluades per professorat extern i controlades pel Consell Superior d’Avaluació.

LES RETALLADES ENS AFECTEN DIRECTAMENT

El pressupost de l’Institut es va reduint des de fa cursos. Enguany tenim menys professorat que el curs passat. El proper curs està prevista una nova reducció de professorat. La ràtio dels alumnes podrà augmentar fins els 35 per aula. El servei de consergeria de l’institut s’ha reduït en un 15% des del mes d’abril. Això vol dir que els dimarts i dijous a la tarda ja no disposem de conserge. Com a conseqüència algunes de les seves activitats habituals no es poden dur a terme en aquest horari. Cal dir que aquesta retallada se suma el fet que una de les conserges del nostre centre que està de baixa no ha estat substituïda des del mes de novembre de 2011. En resum, enguany hem tingut mig professor menys, se’ns ha reduït el pressupost, que ja era pobre, en un 12,5%,  de 2 conserges que pertoquen a l’Institut, només comptem amb 1 i ara li han reduït un 15% el seu horari i sou.
Hi ha moments que és impossible arribar a totes les tasques a la vegada per la reducció de personal. Sobretot, respecte la retallada en consergeria, demanem comprensió a les famílies si en algun moment no es pot respondre ràpidament al telèfon o al timbre de la porta d’entrada.
XERRADA DEBAT
 ADREÇADA A TOTHOM ( FAMÍLIES, PROFESSORAT, ESTUDIANTS)
LIMPACTE de les RETALLADES i les ALTERNATIVES.
[i també parlarem del nou llibre “Planeta indignado. Ocupando el futuro”]
Amb Esther Vivas, activista i investigadora en moviments socials
a la Universitat Pompeu Fabra.
A l’INS Marta Mata - Dijous 10 de maig a les 19hActualització del calendari de preinscripció i matrícula realitzada pel Departament d'Ensenyament a 4 de maig.
 
PEL QUE FA A L'ESO:
  • Publicació de l'oferta final: del 29 de maig a l'1 de juny de 2012, ambdós inclosos. NOVA DATA
  • Publicació de les llistes d'alumnes admesos: de l'1 al 8 de juny de 2012, ambdós inclosos. NOVA DATA
  • Matrícula
    • Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria: de l'11 al 15 de juny de 2012, ambdós inclosos. NOVA DATA
    • Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 7 al 13 de setembre de 2012, ambdós inclosos.
PEL QUE FA A L'ENSENYAMENT POST OBLIGATORI:

La preinscripció a BTX, a CFM i a PQPI es farà del 21 de maig a l'1 de juny; a CFS, del 29 de maig al 8 de juny.

EXÀMENS DE SETEMBRE


Recordem a les famílies, que aquest curs també ha canviat el sistema d’avaluació de l’alumnat, incorporant els exàmens de setembre. Els alumnes que al juny els quedin matèries suspeses, tindran l’oportunitat de recuperar-les al setembre. Concretament, els exàmens de recuperació es faran els dies 4 i 5 de setembre de 2012. Les hores concretes s’especificaran en un proper número del Full Informatiu.
Pel que fa a assignatures pendents de cursos anteriors al que realitza l’alumne, durant el curs el professorat ha determinat els treballs i proves a fer en cada assignatura pendent de recuperar, d’acord amb l’avaluació continuada.

ÈXIT DE L’INTERCANVI AMB HOLANDA 2012

Els nostres alumnes ja tornen a ser a casa, un cop acabat tot el procés. Primer van venir els alumnes holandesos al nostre poble, del 15 al 22 de març i ara han estat el nostres alumnes els que han viatjat a Holanda, del 18 al 26 d’abril. Un cop acabat, podem dir que ha estat un èxit i ja podem anar pensant en el del proper any. La col·laboració dels 2 instituts (De Nassau i Marta Mata), la del professorat responsable de cada centre i la implicació de les famílies, ha fet possible continuar aquest projecte malgrat les dificultats, sobretot econòmiques que hem hagut d’afrontar.

PRIMERA GENERACIÓ D’ALUMNES DEL MARTA MATA QUE ACABEN EL BATXILLERAT: ELS MILLORS TREBALLS DE RECERCA


Entre els millors treballs de recerca del Batxillerat que s’han presentat en instituts de la comarca on han fet el Batxillerat alguns dels nostres exalumnes, cal destacar els de  4 exalumnes de l’Institut Marta Mata que han sigut els millors. El Claustre del Marta Mata es congratula d’aquests resultats, felicita a aquests alumnes i a tots els que estan esforçant-se per tirar endavant els seus estudis postobligatoris.

RESULTAT DE LA CONSULTA A LES FAMÍLIES: 

SÍ A LA JORNADA CONTINUADA

Aquests són els resultats de la consulta feta a totes les famílies:
Nivell
1r
2n
3r
4t
Total
%
Vots
42
47
22
31
142

37
43
19
28
127
89,43
No
2
2
3
3
10
7,04
Indiferent
3
2
0
0
5
3,52
Participació
42
47
22
31
142
51,82

Com a conseqüència, queda ratificat, per consulta a les famílies, l’acord per unanimitat del Consell Escolar de l’Institut Marta Mata, de sol·licitar la jornada continuada per al proper curs. La direcció del centre, procedirà a fer els tràmits que correspongui. En últim terme, és el Departament d’Ensenyament qui haurà d’autoritzar o no la proposta.