dimarts, 16 d’abril de 2013

FULL INFORMATIU Any 7 Nº 7

Any 7, núm. 7,   abril 2013       CURS 2012-2013

  
RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

Un cop acabat el termini de preinscripcions, s’han presentat les següents sol·licituds per al proper curs 2013-14 :·        per fer 1r  d’ESO: 81 sol·licituds

·        per fer 3r d’ESO: 1 sol·licitudConsiderant que el Departament d’Ensenyament ha assignat a l’Institut Marta Mata 2 grups de primer d’ESO, o sigui 60 places (menys les reserves mínimes per alumnat repetidor: 8),  el resultat és que hi ha 81 demandes per 52 places disponibles. Si no s’assigna 1 grup més de Primer d’ESO, 29 famílies no veuran respectada la seva elecció de centre, el mateix que ja va passar el curs 2011-12.   L’AMPA ha adreçat un escrit al Director dels SSTT per demanar que es creï el 3r grup de primer però el Departament ja ha respost que no.  L’Alcalde de Montornès ha manifestat a l’AMPA que tenen el seu suport.  Si no es crea un nou grup de primer, totes les classes de 1r d’ESO del municipi tindran 30 alumnes o més.VIATGE A ANGLATERRADissabte dia 6 d’abril van marxar cap a Anglaterra, concretament a la ciutat de Norwich, al costat de Londres, els alumnes de 3r que participen al viatge d’Anglès. El programa inclou estades amb famílies acollidores, visites per conèixer les ciutats de Norwich i Londres i classes diàries d’anglès. A banda de la pràctica de l’idioma, és molt important l’experiència de conviure uns dies amb persones de cultura anglesa i conèixer un altre país.El domini d’almenys un idioma estranger és bàsic per als nostres estudiants. El govern de Catalunya ha previst que de cara al curs 2013-14, per entrar a la universitat ja sigui imprescindible tenir el nivell B-2 europeu en un idioma estranger. ENQUESTESProperament les famílies rebreu 2 enquestes per valorar la satisfacció general envers el centre i la vostra opinió sobre la jornada continuada.  També hi participen els alumnes i el professorat.

L’enquesta de satisfacció general va encaminada a millorar el servei públic educatiu que ofereix el centre i es duu a terme en el marc del Pla d’Autonomia, a partir del qual ens avaluem i ens avaluen cada curs per millorar i avançar.

L’enquesta sobre la jornada continuada pretén recollir la valoració dels diferents sectors un cop s’ha implementat durant aquest curs per veure els punts forts i febles.

Us demanem la vostra col·laboració i participació per ajudar-nos a millorar cada dia.TUTORA SUBSTITUTAPer motius de salut, la professora de Castellà i tutora del  grup de 1r B, Carmen Vicente,  estarà de baixa una temporada. Actualment, ja s’ha incorporat la seva substituta, Eva Cotano, que ja porta a terme les classes i exerceix la substitució de la tutoria. L’horari de visites amb les famílies és el mateix que hi havia, els dilluns de les 11,10 a les 12,10 o bé posar-se d’acord amb ella. Agraïm la comprensió de les famílies i esperem que la professora titular torni a estar bé de salut tant aviat com sigui possible. 


BONS RESULTATS DE 4T D’ESO ALS EXÀMENS
 DE COMPETÈNCIES BÀSIQUESProperament, les famílies dels alumnes de 4t d’ESO rebran l’informe dels resultats del seu fill/a als exàmens de competències bàsiques de les assignatures de Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques. Es lliuraran a cada alumne, en un sobre, el dia 18 d’abril a la tutoria. Recordeu, que aquestes proves es van fer el passat mes de febrer a tot l’alumnat de 4t de Catalunya i han de servir per  veure els punts forts i febles de cada noi i noia i a nivell dels centres. Es tracta d’una avaluació externa, feta per professorat extern, i controlat tot el procés pel Consell superior d’Avaluació de Catalunya.

Els resultats que s’han assolit enguany per l’Institut Marta Mata en conjunt, són bons i situen la gran majoria del nostre alumnat a un nivell mitjà-alt i alt.  El 85,47 % de l’alumnat supera les proves, un 14,52% no les superen.VENDA DE ROSES EL DIA DE SANT JORDI
PER AL VIATGE A ITÀLIAEls alumnes de 4t d’ESO vendran Roses per Sant Jordi. Us demanem que si els voleu ajudar per obtenir recursos de cara al viatge de finals de curs, els compreu a ells les roses que us facin falta. Gràcies pel vostre suport!

FACEBOOK DE L’INSTITUTProperament, als voltants de St. Jordi, està previst obrir una pàgina al Facebook, inicialment de prova i només per alumnes i exalumnes. La intenció és apropar-los a l’activitat diària del centre i disposar d’un nou mitjà en xarxa de comunicació sobre l’activitat de l’Institut.Som conscients que la majoria dels alumnes, malgrat no tinguin l’edat legal per fer-ho, tenen una pàgina al Facebook.  Si són menors de 14 anys, que és l’edat legal preceptiva, estem segurs que això és perquè els seus pares els han donat la preceptiva autorització.  Si no és així cal que els pares siguin conscients d’aquesta situació, com a responsables.En aquest sentit, al Facebook de l’Institut Marta Mata només hi podran accedir alumnes a partir de l’edat de 14 anys, és a dir de segon cicle d’ESO. En el cas dels alumnes de 1r i 2n caldrà una autorització específica del pare, mare o tutor legal per poder acceptar-los com a amistat.